Läkemedel vid hjärtsvikt

Här hittar du en guide med de olika typer av läkemedel för hjärtsvikt som finns på marknaden. Det är viktigt att du talar med din läkare om alla eventuella frågor eller problem du kan ha kring hjärtsviktsmedicinerna. Du kommer antagligen att behöva medicinering för hjärtsvikt under resten av ditt liv.

Det finns massor av läkemedel som du kan få. De kan hjälpa till att hålla dina symtom under kontroll och förbättra din livskvalitet. Några av dem har biverkningar – men fördelarna uppväger oftast väsentligt eventuella problem. Om du har svårt att ta några av dina mediciner på grund av biverkningar, är det viktigt att tala med din läkare som kan hjälpa dig. Sluta inte ta dina mediciner och justera inte dina doser på eget initiativ. Din läkare kan hjälpa dig med att hitta en dos eller version som passar dig bättre.

Det är dock viktigt att tänka på att det är vanligt att man först kan få biverkningar av hjärtsviktsläkemedel, men de försvinner oftast efter en tid. Därför är det viktigt att hålla ut med hjälp av din läkare eller sjuksköterska. En person med hjärtsvikt behöver inte ta alla läkemedel som finns. Vilka läkemedel som är rätt för dig, beror på dina symtom samt din allmänna hälsa och livsstil. Läkaren kommer att överväga andra medicinska problem som du har, som kan påverka din behandling.

Det är mycket viktigt att du tar dina mediciner enligt läkarens rekommendationer, eftersom det kommer att säkerställa att medicinen fungerar för dig. För att få de bästa effekterna för dig, måste vissa läkemedel ges vid den optimala dosen, vilket vanligtvis innebär att doseringen av tabletter måste ökas över tid. Detta kallas upptitrering, vilket innebär att medicindosen ökas gradvis. Testresultat från blodtryck, hjärtfrekvens och blod kan behöva mer noggrann övervakning under perioder då medicineringen ändras; din läkare eller sköterska kommer att kunna ge dig råd. Du kommer antagligen att behöva ta mer än ett läkemedel samtidigt. Att göra en anteckning eller tabell kan hjälpa dig att hålla reda på saker och ting.

Klicka på någon av länkarna nedan för att lära dig mer om de olika grupperna av hjärtsviktsläkemedel som finns:

Läkemedelslista

 

Råd

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början