Uppdaterad
och förbättrad

Läkemedel vid hjärtsvikt

Här hittar du en guide med de olika typer av läkemedel för hjärtsvikt som finns på marknaden. Det är viktigt att du talar med din läkare om alla eventuella frågor eller problem du kan ha var gäller hjärtsviktsmedicinerna. Du kommer antagligen att behöva medicinering för hjärtsvikt i resten av ditt liv.

Det finns massor av läkemedel som du kan få. De kan hjälpa till att hålla dina symtom under kontroll och förbättra din livskvalitet. Några av dem har biverkningar – men fördelarna uppväger oftast väsentligt eventuella problem. Om du har svårt att ta några av dina mediciner på grund av biverkningar, är det viktigt att tala med din läkare som kan hjälpa dig. Sluta inte ta dina mediciner och justera inte dina doser på eget initiativ. Din läkare kan hjälpa dig för att hitta en dos eller version som passar dig bättre.

Det är dock viktigt att tänka på att det är vanligt att man först kan få biverkningar av hjärtsviktsläkemedel, men de försvinner oftast efter en tid. Därför är det viktigt att hålla ut med hjälp av din läkare eller sjuksköterska. En person med hjärtsvikt behöver inte ta alla läkemedel som finns. Vilka läkemedel som är rätt för dig, beror på dina symtom, allmänna hälsa och livsstil. Läkaren kommer att överväga andra medicinska problem som du har, som kan påverka din behandling.

Det är mycket viktigt att du tar dina mediciner enligt läkarens rekommendationer, eftersom det kommer att säkerställa att medicinen fungerar för dig. För att få de bästa effekterna för dig, måste vissa läkemedel ges vid den optimala dosen, vilket vanligtvis innebär att doseringen av tabletter måste ökas över tid. Detta kallas upptitrering, vilket innebär att medicindosen ökas gradvis. Testresultat från blodtryck, hjärtfrekvens och blod kan behöva mer noggrann övervakning under perioder då medicineringen ändras: din läkare eller sköterska kommer att kunna ge dig råd. Du kommer antagligen att behöva ta mer än ett läkemedel samtidigt. Att göra en anteckning eller tabell kan hjälpa dig att hålla reda på saker och ting.

Klicka på någon av länkarna nedan för att lära dig mer om de olika grupperna av hjärtsviktsläkemedel som finns:

Läkemedelslista

Råd

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

Tillbaka till början