Uppdaterad
och förbättrad

Stödgrupper

En stödgrupp besöks av personer som har hjärtsvikt, precis som du, och ger människor ett ställe där de kan dela sina erfarenheter med varandra. Dessa grupper organiserar ofta utbildningar samt allmänna diskussioner om hur du kan hantera din hjärtsvikt med hjälp av kost och motion.

Många människor tycker stödgrupper är bra när det gäller att hantera de egna problemen och de känslomässiga aspekterna av sjukdomen. Människor får tröst av vetskapen om att de inte är ensamma i sin oro. Det kan ge tillfälle att träffa någon som har en hjärtapparat eller kanske har genomgått en hjärttransplantation. Stödgrupper kan också vara en värdefull informationskälla för dig och din familj. Din sjuksköterska eller läkare bör känna till om det finns någon lokal patientförening. 

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början