Fråga din läkare

Hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom som kräver omedelbara åtgärder. Du kan känna dig överväldigad eller orolig efter att ha fått en hjärtsviktsdiagnos. Det är emellertid oerhört viktigt att så snart som möjligt identifiera orsaken till hjärtsvikten och bedöma svårighetsgraden (symtombördan). Typen av hjärtsvikt: om det är hjärtsvikt med minskad ejektionsfraktion (HFrEF) eller hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion (HFpEF), kan också påverka din behandling. Fråga din läkare och ditt vårdgivarteam! De är utbildade för att hjälpa och ge råd.

Det är viktigt att förstå evidensen som ligger till grund för din hjärtsviktsdiagnos. När du är bättre informerad kommer du också känna att du har mer kontroll över din situation och kan fatta de lämpligaste besluten. En viktig del av detta är kunskap om hur man kan förbättra sin egenvård. Vanligtvis måste flera typer av läkemedel tas och ett övervakningsschema upprättas. Själva sjukdomen tillsammans med behandlings- och övervakningsinsatserna har normalt en stor inverkan på dagliga aktiviteter, men om hjärtsvikt behandlas på ett genomgripande sätt kan ofta sjukdomsförloppet vändas.

Återigen, fråga din läkare och vårdgivarteam! Var öppen! Kom ihåg att det inte finns några ”dumma frågor”. Att ha all information om hjärtsvikt hjälper dig, dina familjemedlemmar och din läkare att bättre behandla och kontrollera din sjukdom. Att samarbeta med din läkare och sjuksköterska är en viktig del i att hantera din hälsa och se till att du får bästa möjliga vård.

Det kan vara bra att ta med dig en lista med frågor till dina besök och penna och papper för att skriva ner svaren. Du kan också ta med dig en familjemedlem eller vän för att ställa frågor om det inte känns bra att göra det ensam.

I det här avsnittet finns en lista med frågor som du kan ställa till din läkare eller sjuksköterska och förklaringar till varför det är bra att ställa dem. Om du inte hittar den fråga du letar efter kan du prova att söka i avsnittet Vanliga frågor. Klicka på något av ämnena till vänster för att visa frågorna.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början