Hjärtsviktskliniker och hanteringsprogram

Vad är en hjärtsviktsklinik eller ett program för hjärtsviktsbehandling?

Du kanske bor nära en hjärtsviktsklinik som kan arbeta med dig för att förbättra din livskvalitet genom att hjälpa dig att hantera dina hjärtsviktssymtom. Personal vid hjärtsviktskliniken kommer att hjälpa dig att skapa ditt egna personliga hanteringsprogram för hjärtsvikt. Det kommer att uppmuntra dig att vara en aktiv partner i din egen vård för att förbättra dina symtom. Dessa program representerar oftast ett samarbete mellan sjuksköterskor och läkare och innefattar andra specialiteter efter behov. Patienter i vissa områden kan erbjudas regelbunden uppföljning och övervakning, antingen ansikte mot ansikte, via telefon eller via fjärrövervakning.

Hur kommer du bli hjälpt av att besöka en hjärtsviktsklinik?

Hjärtsviktskliniken kan utbilda dig om ditt tillstånd och de förbättringar som du kan uppnå genom egenvård, vad gäller kost, motion och medicinering. Kliniken ser också till att du kan få mer praktisk uppföljningsvård (t.ex. via telefonövervakning, genom en hjärtsviktssjuksköterska, eller på annat sätt) och det kan uppmuntra dig att sätta upp och klara av små mål för att förändra din livsstil. Programmen kan också ge kontaktuppgifter till en person som är tillgängliga för att diskutera vad du ska göra om dina symtom förvärras. Du kan också lära dig om alla kliniska prövningar för nya behandlingar, och kanske delta i dem.

Prata med din läkare som kan ge dig information om din närmaste hjärtsviktsklinik och om den är lämplig för dig.

För mer information om tjänster som är tillgängliga i ditt land, klicka på någon av länkarna nedan:

Nationella organisationer för hjärtsjukdomar

Patientorganisationer:

På engelska:

På spanska:Asociación de Enfermedades

På italienska:

På franska:

Litauiska

På tyska:

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början