Att få stöd

Det finns många olika källor till stöd för personer med hjärtsvikt och deras anhörigvårdare. Sjukvårdspersonalen känner ofta till olika grupper och program som finns i din kommun och du kan diskutera alternativen med din läkare eller sjuksköterska. Ytterligare information finns i  “Att leva med hjärtsvikt” och avsnitten  “Familj och anhörigvårdare” .

Finns det några lokala stödgrupper som jag kan kontakta och besöka?
Din läkare kommer att kunna sätta dig i kontakt med en lokal stödgrupp som har regelbundna möten och ibland drivs av sjukvården men oftast av patientorganisationer. Under dessa möten kommer du att få lära dig mer om den dagliga skötseln av hjärtsvikt och får möjlighet att dela dina erfarenheter med andra patienter.

Har jag tillgång till ett hjärtsviktsprogram på mitt sjukhus?
Många sjukhus har ett tvärvetenskapligt program för personer med hjärtsvikt som organiseras av sjuksköterskor och kardiologer i samarbete med andra relaterade yrkeskategorier, t.ex. primärvårdsläkare, sjukgymnaster, apotekare, dietister, och kuratorer. De här programmen riktar sig ofta till människor med relativt allvarliga hjärtsviktssymtom. Din läkare eller sjuksköterska kommer att kunna berätta om det finns ett sådant program och om det är lämpligt för dig.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början