Mätning av blodtryck och puls

Det kan hända att din läkare råder dig att regelbundet mäta blodtryck och hjärtfrekvens (puls) hemma, eller så kan du välja att göra det för att du själv är intresserad. Hursomhelst är det viktigt att du lär dig att göra en korrekt avläsning.

Varför?

Genom att kontrollera ditt eget blodtryck och hjärtfrekvens kan du få bättre kontroll över ditt tillstånd och känna större förtroende för den behandling du har fått. Du kan också dela den här informationen med din läkare eller hjärtsviktssjuksköterska.  Övervakning kan ge information som kan förbättra hanteringen av ditt tillstånd. 

Men att mäta blodtrycket hemma kan också göra dig mer orolig över ditt tillstånd. Om så är fallet, bör du försöka motstå frestelsen att göra avläsningar för ofta. Din läkaren kommer att diskutera ditt nuvarande blodtryck och dina pulsvärden med dig och förklara vilka värden som bör uppnås med hjälp av din behandling. Dessa målvärden innebär inte att alla mätningar nödvändigtvis måste ligga inom dessa gränser. Men om upprepade mätningar ligger utanför intervallet, bör du boka tid med din läkare eller sjuksköterska. 

Hur?

Blodtrycksmätare är sällan tillgängliga kostnadsfritt. Men du kanske kan låna en under en period.

Du kan mäta din puls ganska enkelt hemma. Allt du behöver är en klocka med sekundvisare eller ett digitalt stoppur. Hitta en lugn plats där du inte blir distraherad, sätt dig ner och vänta i minst tio minuter (för att säkerställa att du får vilopuls), räkna pulsen genom att försiktigt placera två fingrar på insidan av din andra handled under tummen och räkna hjärtslagen i trettio sekunder (använd inte tummen eftersom du kan känna dess egen puls). Fördubbla sedan siffran för att få din vilopuls. Den bör vanligtvis ligga mellan 60 och 100 slag per minut.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början