Andnöd

Andnöd är ett vanligt symtom för många människor med hjärtsvikt. Du bör övervaka din andning och vara medveten om eventuella förändringar. Du upptäcker kanske att du inte kan gå lika långt som tidigare innan du blir andfådd. Du kanske också märker att du blir mer andfådd på natten när du ligger ner. Du kanske behöver fler kuddar under huvudet/överkroppen, för att kunna andas.

Andnöd beror på att blod i kroppen stockar sig i blodkärlen, som skickar tillbaka blod från lungorna till hjärtat, på grund av att hjärtat inte pumpar ut blod från hjärtat på ett effektivt sätt.  Blodstockningen gör att vätska tränger ut från blodkärlen och in i lungorna.

Om du får SVÅR och ihållande andnöd, bör du ringa för ambulans 112 för omedelbar transport till sjukhuset. Om du upplever att andnöden ökar och att du klarar av färre aktiviteter, bör du kontakta din läkare eller sjuksköterska för att få råd.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början