Information för familj och anhörigvårdare

Anhörigvårdare för personer med hjärtsvikt är oftast makar, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, eller vänner till familjen. Ibland kan en vårdgivare tillhandahållas genom socialtjänsten eller anställas privat. Det kan vara både fysiskt ansträngande och känslomässigt tröttande att vårda någon med en kronisk sjukdom som hjärtsvikt.

Du kan känna dig splittrad när du hjälper din närstående med hjärtsvikt med olika praktiska saker, och du kan själv uppleva motstridiga känslor. Att bli anhörigvårdare kräver ett långsiktigt åtagande av tid och kraft, men med en tydlig plan och bra stöd kan det också vara meningsfullt och givande.

I det här avsnittet tittar vi på rollen som anhörigvårdare och de särskilda utmaningar som du ställs inför när du ska ta hand om din närstående med hjärtsvikt, samtidigt som vi ger dig några idéer och tips för att göra din roll enklare. Du kan anpassa alla förslag till din egen situation och dina önskemål, eftersom dina behov och erfarenheter är unika för dig.

Klicka på någon av länkarna till vänster för att läsa mer.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början