Människor som kan ingå i ditt vårdteam

Tvärprofessionellt team

Ett tvärprofessionellt är ett team av vårdpersonal som är specialiserade på olika områden av din vård. Att ha tillgång till ett tvärprofessionellt team har visat sig minska sjukhusinläggningar och ge bättre livskvalitet för patienter och deras familjer. Om du har fått diagnosen hjärtsvikt kommer du troligen att få träffa flera olika specialister som hjälper dig att förbättra och hantera ditt tillstånd. Nedan följer en lista över den sjukvårdspersonal som du kan komma att träffa, vad de gör och varför du kan komma att träffa dem.

Primärvårdsläkare (allmänläkare)

Primärvårdsläkaren är vanligen den första kontaktpersonen när medicinska problem uppstår. Primärvårdsläkaren förblir ofta ansvarig för din övergripande vård och är din huvudsakliga kontakt vid frågor och rådgivning. Det är din primärvårdsläkare som via remiss hänvisar dig till en läkare på ett sjukhus eller för specialistvård som du eventuellt kan behöva. Det är viktigt att ha en bra relation med sin primärvårdsläkare eftersom det vanligtvis är den första personen som man träffar. Primärvårdsläkarna hänvisar dig till mer specialiserad vård vid behov.

Allmänläkare/läkare inom invärtes medicin

En allmänläkare kommer att sköta din sjukhusvård och hänvisa dig till andra vårdspecialister vid behov.

Hjärtsviktssjuksköterska (sjukhus, primärvård och kommun)

Hjärtsviktssjuksköterskor är sjuksköterskor specialiserade inom hjärtsviktsvård som kan ge vård, utföra undersökningar och ge information, utbildning och rådgivning. De är speciellt viktiga i den uppföljande vården.

Kardiolog

Din kardiolog är ansvarig för din övergripande medicinska behandling, bland annat genom att se till att du får relevanta undersökningar och genom att ordinera behandling.

Apotekspersonal

Din apotekspersonal kan ge dig nyttig information om dina mediciner. Apotekaren eller en farmaceut kan berätta om det finns livsmedel eller andra läkemedel som bör undvikas tillsammans med dina hjärtläkemedel. De kan också förklara de anvisningar som du behöver för att förstå hur du ska ta dina mediciner på rätt sätt.

Dietist

Dietister kan ge dig råd om hur du förbättrar din kost för att hantera din hjärtsvikt, till exempel minska på salt eller vätskeintag. De kan samarbeta med dig och utveckla en lämplig kostplan som hjälper dig att behålla en hälsosam kroppsvikt.

Geriatriker

Du kan bli hänvisad till en geriatriker om du är i en viss ålder och påverkas av andra sjukdomar som är vanliga hos äldre människor.

Distriktssköterska

Distriktssköterskan eller kommunsjuksköterskan kan komplettera vården på din vårdcentral eller göra besök hemma om du inte kan besöka sjukhuset eller vårdcentralen. Distriktssköterskan eller kommunsjuksköterskan kommer att kunna hjälpa till med att organisera din medicinering och med att ge utbildning om hjärtsvikt.

Sjukgymnaster och arbetsterapeuter

Sjukgymnaster och arbetsterapeuter hjälper dig att återhämta dig från en sjukhusvistelse eller ett ingrepp och leva ett så rikt liv som möjligt genom ett hjärtrehabiliteringsprogram. De kan också ge dig praktiska råd som hjälper dig att spara din energi.

Psykolog

En psykolog eller kurator kanske kan hjälpa dig och din familj att hantera känslomässig stress, ångest, depression och andra psykiska problem som orsakas av din hjärtsvikt.

Kurator

Kurator kan hjälpa dig att få del av program eller förmåner som finns i din kommun. Hon eller han kanske kan kanske även hjälpa dig med komplicerade ekonomiska och juridiska frågor som kan uppstå till följd av ditt tillstånd och hjälpa dig att komma i kontakt med lämpliga sociala stödsystem.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början