Känslor och relationer

Många människor med hjärtsvikt har en mängd frågor om hur de mår efter diagnosen och hur tillståndet kan påverka deras liv. Den här webbplatsen innehåller information och tips om hur man lever med hjärtsvikt och hanterar sina känslor och relationer, men ibland kan det vara bra att ta upp sådana känslor med sjukvårdspersonal.

Efter att jag fått diagnosen hjärtsvikt har jag känt mig deprimerad.
Vad finns det för hjälp att få?

Depression och oro är mycket vanligt hos personer som nyligen har diagnostiserats med hjärtsvikt. Om känslorna kvarstår kan det hjälpa att tala med din läkare. Din läkare kan kanske hjälpa dig att acceptera diagnosen, anpassa din livsstil efter dina behov och rekommendera rådgivning för dig om det skulle behövas. Dina läkemedel kan behöva anpassas eller ändras.

Kan jag fortfarande ha sexuellt umgänge?
Precis som du bör undvika vissa mycket ansträngande aktiviteter, när du har fått diagnosen hjärtsvikt, kan du behöva ändra på dina sexuella vanor. Det behöver inte betyda att du måste upphöra helt med att ha sex, men din läkare/sjuksköterska kan ge dig råd om vilken nivå av sexuell aktivitet som är lämplig för dig. Det kan också hända att du inte är så intresserad av sex, vilket kan bero på att du känner av ångest eller depression som orsakats av din hjärtsvikt. Kom ihåg att ta upp detta med din läkare eller sjuksköterska. Män kan ha problem med att få erektion (impotens) och detta kan bero på hjärtsvikten eller hjärtsviktsläkemedlen. Var inte generad över att prata om detta med din läkare. Det finns effektiv medicinsk behandling för detta tillstånd.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början