Planera inför livets slutskede

Hjärtsvikt är ett allvarligt, kroniskt tillstånd som även med den bästa medicinska vård kan utvecklas över tid. Förloppet vid hjärtsvikt är oförutsägbart och olika från person till person, så du kanske känner dig osäker på exakt vad du kan förvänta dig i framtiden. Det är därför viktigt för dig och din familj att tala om hur du vill bli omhändertagen i framtiden, om du skulle bli mycket sjuk och oförmögen att fatta beslut om din vård vid den tidpunkten. Du bör även diskutera detta med din primärvårdsläkare.

Planering av livets slutskede (de sista veckorna av livet när döden är nära) bör inte ses som att man ger upp på livet, utan snarare som ett positivt sätt att lätta din oro om vad som kan hända om du är oförmögen att fatta beslut om din egen vård eller om döden och döendet. Att få svar på dina frågor och låta anhöriga veta hur du vill ha det i livets slutskede kan hjälpa dig att få mer kontroll och ge dig sinnesfrid.

I detta avsnitt behandlas de olika alternativ som finns tillgängliga för dig så att du kan planera din framtida vård i form av ett  vårddirektiv. Du kanske vill tänka på dessa alternativ och diskutera dem med din familj. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några rätt eller fel sätt att planera för din framtida vård, så du kan vara öppen och ärlig om dina känslor och försöka att göra vad som är bäst för dig.

Vårddirektiv
Nej till återupplivningsbeslut
Livstestamente
Ekonomisk planering
Frågor till din läkare eller sjuksköterska
Diskussioner med din familj eller vårdare

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början