Planera framtiden

Du kanske är ovillig att tala med din anhöriga om vad som väntar i framtiden vad gäller hälsan. Sådana frågor är oerhört svåra att ta upp, särskilt när du försöker vara positiv.

Det är dock mycket viktigt att du och din anhöriga tänker på att planering för framtiden inte är samma sak som att ge upp. Det här är faktiskt ett sätt för er båda att hantera och kontrollera situationen bättre och göra det lättare för alla inblandade. Även om det är svårt att ta första steget, kan hanteringen av dessa frågor ge en hel del sinnesfrid för dig och din familj, så att du kan fokusera din energi på att leva ett fullvärdigt liv.

Så snart du känner dig redo, bör du prata med din anhöriga om att utarbeta ett vårddirektiv. Detta innebär att förbereda dokument som förklarar din anhörigas önskemål vad gäller medicinsk vård i framtiden, om han eller hon blir oförmögen att kommunicera.  Klicka här  för mer information om hur du planerar för din anhörigas slutskede i livet.

Du kanske tycker att det här även är ett bra tillfälle att se till att ekonomiska frågor, t.ex. arv och livförsäkringar, är i ordning.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början