Sekretesspolicy

European Society of Cardiology (ESC) strävar efter att skydda din integritet online. Vi använder den information vi samlar in som hjälp för att förstå mer om hur vår webbplats används och förbättra webbplatsen utifrån detta.

Läs igenom följande policy för att förstå hur informationen hanteras. Denna policy kan ändras från tid till annan så läs den igen regelbundet.

Vilken information samlar ESC in?

ESC samlar in följande information om besökare på vår webbplats: information om vilka sidor som besöks och när samt information som du lämnar frivilligt (t.ex. enkätsvar).

Hur använder ESC denna information?

ESC använder den information vi samlar in som hjälp för att förstå mer om hur vår webbplats används och förbättra webbplatsen utifrån detta.

ESC kan ibland göra anonymiserad information (t.ex. enkätsvar) tillgänglig för tredje part.

Vilka säkerhetsåtgärder finns på plats för att skydda mot förlust, missbruk eller manipulation av information?

Tyvärr går det inte att garantera att dataöverföringar via internet är 100 % säkra. ESC kan inte säkerställa eller garantera säkerheten för någon information som du överför till oss, och du gör detta på egen risk. När vi har tagit emot den överförda informationen gör vi vårt bästa för att säkerställa att den är skyddad i våra system.

Användning av cookies

Cookies är bitar av information som överförs från en webbplats till datorns hårddisk i registreringssyfte. Det är små textfiler som kan användas för att känna igen återkommande besökare på en webbplats och underlätta löpande tillgång till, och användning av, webbplatsen. De utgör inget hot mot din dator eller dina filer. Användningen av cookies är standard i branschen och de används på många webbplatser för att tillhandahålla användbara funktioner. Användare identifieras inte av cookies i och av sig själva, men datorer identifieras av dem. De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Du kan ställa in att cookies inte ska accepteras på din dator.

Cookie Settings

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början