Uppdaterad
och förbättrad

Planera för framtiden

Om du redan har planerat för framtiden tillsammans med din familj behöver du diskutera dessa planer med din läkare. Om du däremot just har börjat tänka på det här, kan du ha nytta av att läsa avsnittet om planering i livets slutskede, så du är mer informerad när du talar med din familj och läkare.

Hur förbereder jag ett vårddirektiv?
Din läkare/sjuksköterska eller kurator kommer att hjälpa dig att förbereda vårddirektivet.

Hur förbereder jag  ett beslut om nej till återupplivning?
Beslutet om att utfärda ett Nej till återupplivning görs av dig eller din familj i samråd med din läkare. Läkaren kommer att förklara exakt vad detta beslut innebär och se till att du är fullt medveten om konsekvenserna av det innan du tar detta beslut.

Patienter med en ICD kan behöva diskutera detta med sin läkare.

Vad kan jag göra nu för att förbereda mig inför framtiden?
Det finns många sätt att förbereda sig inför framtiden. Din läkare/sjuksköterska eller kurator kan ge dig information om livstestamente, beslut om nej tillåterupplivning, vårddirektiv och ekonomisk planering. Du bör diskutera alternativen med din familj och läkare/sjuksköterska innan du tar några beslut om din vård i framtiden.

Vem kan jag tala med om ekonomisk planering?
Om du har frågor om kostnaderna för behandlingar eller eventuell inkomstförlust, kan din läkare eller sjuksköterska hänvisa dig till en kurator som kan hjälpa dig med eller ge råd om ekonomiska frågor.

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

Tillbaka till början