Palliativ vård

Hjärtsvikt är en progressiv sjukdom och trots de bästa läkemedlen, tekniska enheter och kirurgiska behandlingar kan symtomen intensifieras. Många symtom kan hanteras på lämpligt sätt med stödjande och palliativa metoder, som kan ges samtidigt som själva hjärtsviktsbehandlingen. Förloppet vid hjärtsvikt är oförutsägbart och olika från person till person, så du kanske känner dig osäker på exakt vad du kan förvänta dig i framtiden. Det är därför viktigt för dig och din familj att tala om hur du vill bli omhändertagen i framtiden, om du skulle bli mycket sjuk och oförmögen att själv fatta beslut om din vård. Du bör också diskutera dessa frågor med den huvudsakliga vårdpersonal som sköter i din vård, oavsett det är en primärvårdsläkare, kardiolog, eller hjärtsviktssjuksköterska.

Planering inför de sista veckorna i livet bör inte ses som “att man ger upp på livet”, utan snarare som ett positivt steg mot att göra dessa svåra val för att förhindra praktiska eller hälsorelaterade problem i framtiden. Dessa val bör helst göras när du fortfarande är förmögen att fatta beslut, så avvakta inte tills det är för sent. Att få svar på dina frågor och låta anhöriga veta hur du vill ha det under dina sista dagar eller veckor hjälper dig att få mer kontroll och kan ge dig mer sinnesfrid.

I detta avsnitt behandlas de olika alternativ som finns tillgängliga för dig så att du kan planera din framtida vård. Du kanske vill tänka över dessa ämnen och de olika alternativen, diskutera dem och komma överens med din familj. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns några rätt eller fel sätt att planera för din framtida vård. Var bara öppen och ärlig om dina känslor och försök göra de val som känns rätt för dig.

 • Vårddirektiv
 • Nej till återupplivningsbeslut
 • Inaktivering av enheten – detta inbegriper att stänga av defibrilleringsfunktionen eller “chockfunktionen” på din implanterbara defibrillator (ICD)
 • Livstestamente
 • Känsliga men viktiga frågor till din läkare eller sjuksköterska

Att inleda den här typen av samtal kan vara svårt och därför har särskilda “riskchecklistor” eller frågelistor tagits fram för att göra det möjligt för dig att ställa de individuella frågor som för närvarande oroar dig till kvalificerad vårdpersonal.

Många familjemedlemmar och vänner kan också känna olust inför ämnet, så du måste vara den som initierar samtal om dessa frågor. Nedan följer några förslag om hur man startar ett samtal om detta ofta känsliga ämne:

 • Jag skulle vilja prata om den hjälp vi kommer att behöva om min hjärtsvikt försämras.
 • Låt oss prata om vad vi bör göra för att göra livet lättare om mina hjärtsviktssymtom förvärras.
 • Kan vi titta på vilken praktisk hjälp som finns att få när jag inte längre kan ta hand om mig själv?
 • Jag skulle vilja tala om vad ni bör göra i en nödsituation.

Användbar länk: Planering för livets slutskede

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

 • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
 • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
 • apparater som kan vara lämpliga
 • vikten av rehabilitering
 • behandling av ett tvärvetenskapligt team
 • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början