Att vara ung med hjärtsvikt

 

Hjärtsvikt när man är ung

Hjärtsvikt drabbar främst äldre personer, men även yngre personer kan ha hjärtsvikt. All information på heartfailurematters.org gäller personer i alla åldrar. Men några av de exempel som används kanske inte tilltalar dig som en ung person och du kanske befinner dig i en speciell situation som kräver ytterligare information.

Om du har ytterligare frågor eller är orolig, rekommenderar vi att du tar kontakt med sjukvården.

Aktiviteter, arbete, resor och sport

I avsnittet “Att leva med hjärtsvikt” kan du läsa att det är viktigt att vara aktiv, men också att anpassa sina aktiviteter till sin egen specifika situation. Det gäller patienter med hjärtsvikt i alla åldrar. Som ung kan du vilja utöva olika typer av aktiviteter, t.ex. långsam joggning eller cykling. Om du funderar på mer intensiva sporter som skidåkning eller bergsklättring bör du kontakta din hjärtspecialist först.

Du kan också behöva tänka på särskilda arrangemang för resor (se avsnittet “Resor”), inklusive risken för höjdsjuka, eftersom du behöver veta att du kan få medicinsk hjälp i nödsituationer och med tanke på försiktighetsåtgärder vid infektioner eller utmattning. Om du reser med en grupp vänner eller familj till en nöjespark kan du behöva ta reda på vilken typ av åkattraktioner som är lämplig vid hjärtproblem, om du kan hoppa över långa köer och om det finns särskilda platser där du kan vila, om du behöver.

När du är ung och lever med hjärtsvikt, möter du dessutom särskilda utmaningar på arbetsmarknaden. Att ha ett jobb eller en karriär, även om det bara är deltid eller några timmar i veckan, kan vara mycket välgörande och ge en känsla av mening och bibehållen självkänsla. Ett jobb hjälper dig att hålla dig aktiv, umgås med andra och leva ett “normalt” liv. Det är viktigt att tänka på vad som fortfarande är möjligt för dig och vad dina framtida förväntningar är. Du kan rådfråga sjukvårdspersonal eller arbetsförmedlingen. En karriär som innebär tunga lyft eller krävande fysisk ansträngning är kanske inte realistiskt.

Sociala kontakter och relationer

Att leva med hjärtsvikt kan påverka din förmåga att engagera dig i sociala aktiviteter eller träffa människor, och en del ungdomar känner sig osäkra när de ska starta en relation. En del människor föredrar att umgås med andra unga människor med fysiska begränsningar, medan andra inte vill känna sig “speciella” eller dela sina bekymmer och problem med vänner. Lyssna på dina egna känslor och fundera över vad som fungerar bäst för dig.

Om du har en relation och vill prata om ditt tillstånd, kan du utforska denna webbplats tillsammans med din vän eller familjemedlem och tala om vad det betyder för dig.

Vid frågor om sex och samlevnad eller preventivmedel, bör du tala med din läkare eller sjuksköterska för att komma fram till vad som är det bästa alternativet för dig.

Om du planerar att skaffa barn bör du diskutera detta noga med din läkare eller sjuksköterska. Hjärtsvikt behöver inte innebära att du inte kan bli gravid eller genomgå en graviditet på sikt. Det är ofta möjligt, men din graviditet måste hanteras och övervakas noga.

Att leva med hjärtsvikt när man har små barn

Att ha små barn kan vara ytterligare en utmaning när man lever med hjärtsvikt. Sömnbrist, att bära runt på barn och leka med energiska barn kan öka den trötthet som en person med hjärtsvikt redan måste hantera. Familj och vänner kan behöva hjälpa till mer med tunga lyft och bärande. Du kan också behöva hitta tips och knep för att behålla energin och vara uppfinningsrik i att hitta sporter och aktiviteter för dina barn så att de kan leka fritt utan att du behöver delta aktivt (t.ex. studsmattor, lagsporter, leka på lekplatser).

Vuxna med ett medfött hjärtfel

Vissa patienter kan utveckla hjärtsvikt strax efter födseln. Det beror ofta på en medfödd hjärtsjukdom, vilket kan inbegripa onormala anslutningar mellan vänster och höger sida av hjärtat, ibland tillsammans med fel på hjärtklaffarna. Sådana patienter kan behöva genomgå hjärtoperationer tidigt i livet och behöver särskilda behandlingar. Dessa patienter med särskilda behov kallas ofta GUCH (Grown-ups with congenital heart disease – vuxna med medfödda hjärtfel). Råden på denna webbplats gäller även denna typ av patienter.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början