Frågor att ställa till din läkare eller sjuksköterska

Det är viktigt att du ser till att utnyttja tiden med din läkare, för att få svar på eventuella frågor du har om din hjärtsviktsbehandling. Nedan följer en lista över allmänna frågor och en förklaring till varför det kan vara lämpligt att ställa dem. Du kan skriva ut frågorna och ta med dem nästa gång du besöker din läkare.

LÄKEMEDEL

Hur många tabletter ska jag ta och när?

Din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska kommer att hjälpa dig att ta fram din läkemedelsöversikt som kan vara en hjälp för dig att för att hålla reda på när och hur ofta du ska ta dina mediciner.

Kan min medicin ge några biverkningar?

Genom att fråga om detta ser du till att du vet vad du kan förvänta dig när du tar medicinen, och det gör att du kan förbereda dig inför eventuella oönskade biverkningar. Om t.ex. yrsel är en biverkning av din medicin, kan du förbereda dig genom att inte ställa dig upp för snabbt och stiga upp ur sängen långsamt.

Vem ska jag kontakta om jag tror att jag har fått allvarliga biverkningar av min medicin?

Läkaren kan råda dig vem du ska kontakta om du mår dåligt efter att ha tagit din hjärtsviktsmedicin t.ex. läkaren direkt eller hjärtsviktssjuksköterskan. Du kan också se till att du alltid har informationen till hands och dela den med familj och vänner.

Vad händer om jag glömmer att ta en tablett?

Din läkare kommer att råda dig vad du ska göra om du missar en eller flera doser av läkemedlet. För att de flesta läkemedel mot hjärtsvikt ska fungera optimalt, måste du ta rätt dos vid rätt tidpunkt. Genom att ta en tablett sent, eller två tabletter på samma gång, kan du öka mängden läkemedel i kroppen till en nivå som kan leda till biverkningar.

Hur ofta behöver jag få ett nytt recept?

Din läkare kommer att förskriva medicinen för en viss tid, och kommer att tala om för dig om du behöver göra ett nytt besök för att förnya receptet, eller om du kan hämta det på ditt apotek. Vanligen förskrivs läkemedel för 3 månader i taget och 4 uttag för ett år vid kronisk stabil hjärtsvikt. För de flesta hjärtsviktsläkemedel är det viktigt att du tar dem varje dag. Därför är det viktigt med framförhållning, för att se till att de inte tar slut och alltid komma ihåg detta inför semestrar eller planerade resor.

MEDICINTEKNISKA APPARATER

Hur vet jag om jag behöver en medicinteknisk apparat, till exempel en pacemaker eller mekanisk hjärtpump

Din läkare kommer att utvärdera dina symtom och din hjärtfunktion. Om ditt hjärta slår för långsamt kan du behöva en pacemaker. Om du har måttliga eller allvarliga symtom på hjärtsvikt och tecken på dåliga, ojämna sammandragningar, kan du behöva en biventrikulär pacemakerbehanding för hjärtsynkronisering (CRT). Om du har haft episoder med allvarlig rytmrubbning kan du komma ifråga för en implanterbar automatisk defibrillator (ICD).

Vad finns det för risker med att ha en medicinteknisk apparat implanterad?

Din läkare kommer att kunna berätta om riskerna med att ha en medicinteknisk apparat implanterad. För de flesta patienter uppväger fördelarna med att ha en medicinteknisk apparat de eventuella riskerna.

Behöver jag narkos eller lokalbedövning när den medicintekniska apparaten ska opereras in?

Vid narkos kommer du att vara medvetslös, medan lokalbedövning innebär att du är vaken, men den del av kroppen som opereras kommer att bli bedövad. Din läkare kan förklara om du behöver lokalbedövning eller narkos så att du är förberedd. Du kan bli ombedd att inte äta eller dricka något i upp till sex timmar före de flesta ingrepp, inklusive operationer under narkos.

Behöver jag övernatta på sjukhuset när min apparat opereras in?

Din läkare kommer att tala om för dig om du behöver övernatta på sjukhuset. Det beror ofta på om du får narkos eller inte, eftersom återhämtningstiden blir längre för ingrepp under narkos än vid lokalbedövning. Du kan behöva komma in till sjukhuset kvällen innan, om den medicintekniska apparaten opereras in tidigt på morgonen.

Hur ofta behöver jag komma tillbaka för att kontrollera den medicintekniska apparaten?

Din läkare kan berätta för dig hur ofta apparaten måste kontrolleras. Det är mycket viktigt att komma till dessa kontroller, så du bör se till att planera i förväg och inte boka en semester när den medicintekniska apparaten måste kontrolleras. Din apparat kommer att behöva bytas ut någon gång, och din läkare kan ge dig en uppfattning om när du kan förvänta dig detta.

Kan jag flyga, köra bil och utföra andra normala aktiviteter?

Efter att apparaten har opererats in ska du fortfarande kunna flyga och köra bil och din läkare kan ge dig råd om vad du bör undvika att göra. Det kan finnas vissa begränsningar i fråga om bilkörning efter att den medicintekniska apparaten har implanterats, vilket bör diskuteras. Din läkare eller sjukgymnast kommer att rekommendera ett program för gradvis fysisk aktivitet, för att se till att du inte anstränger kroppen för mycket och för snabbt.

Kommer jag att behöva ta några extra mediciner efter att den medicintekniska apparaten har opererats in?

Du kan behöva ta ytterligare läkemedel, eller så kan du behöva byta ut de läkemedel du tog innan du fick den medicintekniska apparaten. Din läkare kommer att tala om för dig vilka läkemedel du behöver ta, hur ofta och hur länge. Du kan sedan lägga till dessa till din dagliga rutin och lägga till dem i läkemedelsöversikten för att påminna dig om att ta dem på rätt sätt.

KIRURGI OCH INGREPP

Vad finns det för risker med den här operationen?

Innan du opereras, kommer läkaren att förklara ingreppet och tillhörande risker. För de flesta patienter uppväger fördelarna med operation riskerna.

Måste jag stanna på sjukhuset?

Din läkare kan berätta för dig om du behöver vidta åtgärder för att stanna på sjukhuset över natten. Sedan kan du planera därefter.

Hur lång tid tar operationen/ingreppet?

Din läkare kan ge dig en uppfattning om hur lång tid ingreppet tar och hur länge du behöver stanna på sjukhuset, så att du kan planera därefter.

Kommer jag att känna något?

Din läkare kommer att informera dig om ifall du behöver narkos eller lokalbedövning under ingreppet. Vid narkos kommer du att somna och du kommer inte att vara medveten om att operationen/ingreppet äger rum. Om du får lokalbedövning kommer du att vara vaken under ingreppet, men du känner inte av operationen eftersom området som opereras är bedövat.

Måste jag ta några extra mediciner efter ingreppet?

Du kan behöva ta mediciner efter operationen som skiljer sig från dem som du tar före ingreppet. Du kan ta med dig de frågor om läkemedelslistan  som du har. Då kan du efter ingreppet kontrollera hur mycket du ska ta, hur ofta, och om det finns några biverkningar kopplade till medicinerna.

Hur länge dröjer det innan jag börjar må bättre?

Din läkare bör kunna ge dig en uppfattning om hur lång tid det tar att återhämta sig från operationen. Även om det inte tar lång tid att återhämta sig från operationen, kan det ta ett tag innan du märker om den har hjälpt mot dina hjärtsviktssymtom eller inte.

Måste jag ändra min livsstil?

Efter operationen är det inte säkert att du kan återgå till din vanliga kost och fysiska aktiviteter direkt. Din läkare kan ge dig råd om vad du kan göra och vad du bör försöka undvika att göra.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början