Stödnätverk

På samma sätt som du ger din anhöriga ovärderlig hjälp och stöd vad gäller att hantera sin hjärtsvikt, behöver du själv lika mycket stöd i din roll som anhörigvårdare. Det kan kännas ensamt ibland när du försöker hantera allt, men det finns många stödsystem tillgängliga för dig:   

 • PRATA med någon. Att prata kan vara det mest enkla och effektiva stödsystem som du behöver. Om du inte känner att du kan prata med din anhöriga om vissa saker, prata då med en familjemedlem, en pålitlig vän, en läkare, en sjuksköterska eller en utbildad kurator.
 • Sök hjälp från familj och vänner, en frivilliggrupp eller från din lokala sjukvårdsmyndighet. Du kan inte och ska inte behöva göra allt på egen hand. Tala med din egen läkare eller din anhörigas läkare för att ta reda på vilken extra hjälp som kan finnas tillgänglig där du bor.
 • Gå med i en stödgrupp för vårdare. Precis som din anhöriga kan använda en patientstödgrupp, kan du överväga att gå med i en stödgrupp för vårdare, för att träffa andra i liknande situationer. Du kan ta reda på om lämpliga stödgrupper finns i närheten genom att tala med din läkare eller sjuksköterska, eller genom att fråga på ditt lokala bibliotek eller söka på nätet.

Här är några fler förslag som kan hjälpa dig att få bättre kontroll på läget:   

 • Lär dig mer om hjärtsvikt. Ju mer du vet, desto mer kontroll kommer du sannolikt att känna att du har.
 • Skapa tid för dig själv och de aktiviteter du tycker om.

Planera för framtiden. Om du känner dig osäker på framtiden, kan det kännas lugnare att arbeta med din anhöriga för att se till att ekonomi, arv och försäkringar är i ordning. Det kan också ge en möjlighet att diskutera framtida vårdplaner med din anhöriga. Klicka här för att ta reda på mer om att planera för din anhörigas sista tid i livet.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

 • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
 • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
 • apparater som kan vara lämpliga
 • vikten av rehabilitering
 • behandling av ett tvärvetenskapligt team
 • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början