Hur man hanterar läkemedel

Det är viktigt att du tar din hjärtsviktsmedicin enligt ordinationen så att du får bästa möjliga resultat av behandlingen.

Du kommer troligen att ordineras mer än ett läkemedel, och det kan hända att du behöver komma ihåg flera doseringstillfällen per dag. Det kan vara bra att se till att du får en läkemedelslista av din läkare eller sjuksköterska eller på apoteket, så att du kommer ihåg vilka mediciner du ska ta och när. Ta med dig läkemedelslista till varje möte med din läkare eller sjuksköterska för att visa dem vad du tar. De kan då göra ändringar av dina mediciner direkt i listan.

Om du har haft en pacemaker eller ICD eller hjärtsviktspacemaker (CRT) för hjärtrytmproblem eller hjärtsviktssymtom är det fortfarande viktigt att du tar dina mediciner enligt anvisningarna. ICD/CRT ges ofta till patienter som ett komplement till behandling med läkemedel. Du bör också se till att ICD/CRT kontrolleras regelbundet och vara beredd på att informera läkaren eller sjuksköterskan om din nuvarande medicinering. Följ alla specifika rekommendationer som läkaren har gett dig om dina dagliga aktiviteter och arbete

Det är oerhört viktigt att göra regelbundna tester och kontroller. När du besöker din läkare eller sjuksköterska bör du boka tid för ett nytt besök innan du går därifrån.

Klicka på någon av länkarna nedan för tips och hjälpmedel som gör det lättare att komma ihåg när du ska ta dina mediciner.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början