Hur du kan må

Som anhörigvårdare är det väldigt lätt att ägna all sin energi, alla ansträngningar och all uppmärksamhet åt att ta hand om sin närstående, på bekostnad av sina egna behov och känslor. Alla är unika och känslomässiga reaktioner på situationer beror i hög grad på individen, men du kan ha upplevt några av känslorna nedan i din roll som anhörigvårdare:

 • Du kanske känner att du alltid måste vara positiv, glad och optimistisk, även när du kämpar med vissa problem själv.
 • Du kan ha en tendens att stänga inne känslor, som så småningom kan leda till försämrad hälsa eller depression.
 • Du kan känna dig orolig eftersom du inte är säker på vad som händer med din anhöriga, eller för att du känner dig ansvarig för din närståendes hjärtsviktsbehandling och hälsa. Om din närstående som har hjärtsvikt också är mycket orolig, är det svårt för dig att inte också dela deras oro.
 • Omständigheterna skulle kunna få dig att känna dig bitter. Du kan känna dig frustrerad över förändringarna i ditt liv eller bitter på din närstående med hjärtsvikt för att han eller hon är “orsaken” till förändringarna. Om din närstående med hjärtsvikt dessutom är irriterad eller inte vill samarbeta, kan du känna dig bitter, ensam och ouppskattad för allt du gör.
 • Du kan känna dig arg för att din närstående har hjärtsvikt. Du kanske undrar varför just din närstående har drabbats av hjärtsvikt och känner dig arg på livet, eller så kan du känna dig arg på din närstående för att hon/han inte förhindrade det genom att ha en ohälsosam livsstil eller struntade i att följa medicinska råd. Du kan känna skuld för att du känner ilska och bitterhet.
 • Du kanske tror att du måste vara den som är stark och att om du upplever någon av ovanstående känslor så betyder det att du sviker din anhöriga på något sätt.
 • Det kan finnas tillfällen när man upplever en mängd olika känslor på kort tid. En dag känner du dig positiv och som att du har allt under kontroll, och nästa dag ganska deprimerad och osäker. Ibland kan du kanske känna dig väldigt isolerad och uppleva att andra omöjligen kan förstå vad du går igenom.

Var lugn, du är inte den enda som upplever dessa känslor. Det kan vara bra att prata med personer i liknande situationer. Klicka här för mer information om stödnätverk för anhörigvårdare.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

 • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
 • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
 • apparater som kan vara lämpliga
 • vikten av rehabilitering
 • behandling av ett tvärvetenskapligt team
 • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början