Vad du kan göra för att hantera din hjärtsvikt

Förutom den medicinska och medicintekniska behandling som din läkare rekommenderar för din hjärtsvikt spelar du själv en viktig roll i att upprätthålla en god hälsa varje dag. Det gör du genom att själv hantera dina hjärtsviktssymtom Genom att regelbundet mäta blodtryck och puls kan du själv upptäcka eventuella förändringar som kräver kontakt med läkare eller hjärtsviktssjuksköterska tidigare än planerat. Nyckeln till daglig egenvård är en god livsstil, genom att äta hälsosam mat, motionera regelbundet och minska stress. Vissa förändringar i din livsstil kan vara lätta att göra, medan andra är svårare. Det är viktigt att du tar en dag i taget och gör de aktiviteter som hjälper dig att leva med hjärtsikt varje dag så bra som möjligt.

I följande avsnitt får du mer information om hur och varför det kan vara en bra idé att mäta och registrera ditt blodtryck och din puls. Att känna igen förändringar i blodtryck, puls eller symtom är viktigt och kan föranleda ett samtal eller kräva ett besök hos din läkare eller hjärtsviktssköterska. Dessutom ger vi råd om enkla saker, som hur du äter hälsosamt, till exempel en medelhavsdiet, hur du kontrollerar och följer din vikt eller till och med viktminskningtips.

Vi uppmuntrar dig att se över ditt salt- och fettintag, ta korta dagliga promenader och väga dig varje morgon. Om du har hjärtsvikt kan det också vara relevant att övervaka ditt vätskeintag. I kombination med dina mediciner kan dessa små förändringar göra stor skillnad för ditt tillstånd avseende hjärtsvikt, hjälpa till att lindra symtom och förbättra ditt allmänna välbefinnande. Det kan komma tillfällen då du upplever att det vore hjälpsamt att prata med någon som själv har upplevt det du går igenom. I det här avsnittet berättar vi om stödgrupper, där du öppet kan berätta vad du känner och få praktiska råd från andra patienter med hjärtsvikt.

Klicka på någon av länkarna till vänster för att lära dig mer om hur du kan hantera din hjärtsvikt.

Här kan du även läsa avsnittet “Varningstecken” för att lära dig hur du känner igen om dina symtom förvärras.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början