Hur kan hjärtsvikt förändras över tid?

Hjärtsvikt är ett allvarligt, kroniskt tillstånd som gradvis kan försämras med tiden. Så småningom kan det förkorta ditt liv.

Förloppet vid hjärtsvikt är oförutsägbart och olika från person till person. I många fall håller sig symtomen på en stabil nivå under en ganska lång tid (månader eller år) innan det försämras. I vissa fall blir svårighetsgraden och symtomen gradvis värre med tiden. De kan också utvecklas snabbt efter, till exempel, en ny hjärtinfarkt, hjärtrytmrubbningar eller en lunginfektion. Sådana akuta tillstånd svarar vanligtvis på behandling.

Klicka här för att se hur din läkare kan klassificera din hjärtsvikt för att övervaka utvecklingen av ditt tillstånd.

Viktigast av allt är att du förstår att noggrann hantering av ditt tillstånd inte bara kan lindra symtom, utan också förbättra prognosen och förlänga ditt liv. Din läkare och andra medlemmar av ditt vårdteam kommer att arbeta med dig för att behandla din sjukdom effektivt med en kombination av medicinska behandlingar och förändringar i din livsstil.

Klicka här för att lära dig hur din läkare kan behandla din hjärtsvikt.

Alternativt, klicka här för att lära dig hur du kan förbättra din kondition.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början