Att leva med hjärtsvikt

Egenvård: Ta hand om dig själv

Kontinuerlig egenvård gör det möjligt för de flesta personer med hjärtsvikt att leva ett meningsfullt liv. Egenvård är allt som man själv gör i vardagen för att upprätthålla sin hälsa trots att man lever med hjärtsvikt. Egenvård innefattar att följa behandlingsråd, genomföra livsstilsförändringar och själv monitorera sina hjärtsviktssymtom. Vid behov innebär det också att hantera ett förändrat hälsotillstånd genom förebyggande åtgärder.

Att veta hur du bäst hanterar din hjärtsvikt hjälper dig att fortsätta göra de saker i livet du behöver och vill göra så att du kan arbeta, resa och ha en aktiv fritid och ett socialt liv. Tveka inte att söka stöd från andra. Familjemedlemmar, vänner, vårdpersonal och patientorganisationer kan stödja dig känslomässigt och praktiskt.

Övervakning och hantering av hjärtsviktssymtom

Få grepp om dina symtom! Vid kronisk hjärtsvikt är det viktigt att övervaka sina symtom och det är lätt att lära sig hur! Ett sätt är att regelbundet skriva ner dina symtom i en dagbok.

Symtom att följa är: andfåddhet, svullna vrister (ankelsdem) kroppsvikt, blodtryck och hjärtfrekvens. Dessa symtom förvärras av extra vätska i kroppen och kan vara varningssignaler. Psykoemotionell ångest eller nedstämdhet kan också vara en följd av hjärtsvikt. Du kan behöva rådgöra med sjukvårdspersonal om du upplever allvarliga symtom på psykisk ohälsa.

Läkemedel, immuniseringar och livsstilsförändringar

Egenvård inkluderar att ta de ordinerade läkemedlen. De flesta hjärtsviktsmediciner måste man fortsätta ta under lång tid. Sluta inte ta din medicin utan att först rådfråga din läkare eller hjärtsviktssköterska. Vaccinationer mot säsongsinfluensa, lunginflammation och covid-19 rekommenderas.

Regelbunden fysisk träning och fysisk aktivitet i vardagen kan förbättra hjärtsviktstillstånd över tid – du bör vända dig till din läkare eller sjuksköterska för att fråga vilken typ av träning som passar dig bäst och hur mycket. Om du röker är det mycket viktigt att du försöker sluta.

Tänka på framtiden

Även om det finns många lovande behandlingsalternativ är hjärtsvikt fortfarande ett allvarligt tillstånd. Det är svårt att förutsäga hur snabbt tillståndet kan framskrida för en viss individ eller om komplikationer kan uppstå. Det är bra att planera framåt och fundera över vad du förväntar dig av framtiden. Det kan bli viktigt för dig att prata med din familj och vårdgivare om dina önskemål vad gäller palliativ vård, hospisvård eller vård i livets slutskede. I det här avsnittet kan du läsa mer om hur du hanterar din hjärtsvikt. Klicka på någon av länkarna till vänster för att läsa mer.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början