Vanliga hjärtsviktsundersökningar?

Om du misstänker att du har symtom på hjärtsvikt bör du tala med din läkare (oftast din primärvårdsläkare).

Din läkare kommer sannolikt att utföra en grundlig kroppsundersökning samt ställa frågor om symtom, sjukdomshistoria och din livsstil. Det är viktigt att du svarar på frågorna så ärligt och noggrant som möjligt så att läkaren kan ställa en korrekt diagnos och tillsammans med dig hitta den bästa behandlingen.

Om din läkare misstänker att du har hjärtsvikt kommer han eller hon förmodligen att föreslå att du får genomgå vissa undersökningar. Dessa undersökningar kommer att visa om ditt hjärta fungerar som det ska och, om det inte gör det, vad som är problemet.

I det här avsnitt förklaras de undersökningar som din läkare kanske vill att du ska göra och vad testerna kan visa. Klicka på något av undersökningarna för mer information.

De vanligaste undersökningarna är:

Det finns ytterligare undersökningar som kan ge mer information om din hjärtsvikt eller identifiera orsaken till den. Här ingår:

Eftersom symtomen som presenteras för läkaren kan variera mycket mellan olika patienter, kanske du bara behöver göra några få av dessa tester och det är mycket osannolikt att du behöver göra alla. Om du har några frågor om dina tester bör du ta upp dem med din läkare.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början