Uppdaterad
och förbättrad

Lungfunktionstester

Eftersom vissa lungsjukdomar kan ha liknande symtom som hjärtsvikt, och eftersom lungsjukdom kan sammanfalla med hjärtsvikt, kan din läkare be dig att genomgå lungfunktionstester. Lungfunktionstester bedömer hur väl dina lungor fungerar. Huvudtestet kallas spirometri. Det mäter hur mycket och hur snabbt du kan få luft in i och ut ur lungorna.

För de flesta lungfunktionstester, kommer du att ha en näsklämma för att se till att ingen luft passerar in eller ut ur näsan under testet. Du kommer sedan att bli ombedd att andas i ett munstycke som är anslutet till en registreringsapparat (spirometer). Du kommer att få instruktioner om vad du ska göra, som att andas in så djupt som möjligt och sedan andas ut så snabbt och hårt som möjligt.

Noggrannheten av testerna beror på din förmåga att följa alla instruktioner. Den andningsterapeut som utför testet kan uppmuntra dig att andas djupt under några av testerna för att få bästa resultat.

Du kan börja hosta eller känna dig yr efter vissa tester, men du kommer att få en möjlighet att vila mellan proven. Testerna kan ta från fem till femton minuter, beroende på hur många som genomförs.

Resultaten av testerna bör hjälpa din läkare att:

Återgå till “Vanliga hjärtsviktstester”

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början