Mina läkemedel

Information om behandlingar som är tillgängliga vid hjärtsvikt finns i avsnittet Hjärtsviktsläkemedel. Nedan finns en lista med frågor som du kan ställa till din läkare eller sjuksköterska och som kan hjälpa dig att ta dina mediciner så korrekt som möjligt.

Kan mina mediciner orsaka biverkningar?
Diskutera biverkningar av läkemedel med din läkare eller sjuksköterska. De kommer att se till att du vet vad du kan förvänta dig när du tar medicinen så att du kan förbereda dig för oönskade biverkningar. Om yrsel är en biverkning av läkemedlet kan de råda dig att ställa dig upp eller att stiga upp ur sängen långsamt.

Hur många tabletter bör jag ta och när?
Det här kommer att hjälpa dig att ta fram din egen läkemedelsöversikt så att du kan hålla reda på när och hur ofta du ska ta dina mediciner.

Vad händer om jag missar att ta en tablett?
Din läkare kommer att råda dig vad du ska göra om du glömmer att ta en eller flera doser av läkemedlet. För att de flesta läkemedel mot hjärtsvikt ska fungera optimalt, måste du ta rätt dos vid rätt tidpunkt. Genom att ta en tablett sent, eller två tabletter på samma gång, kan du öka mängden läkemedel i kroppen till en nivå som kan leda till biverkningar. Men om du glömmer att ta diuretika/urindrivande medicin, kan du vanligen ta det senare på dagen utan problem.

Hur ofta behöver jag ett nytt recept?
Dina mediciner kommer att förskrivas för en viss tid och du kommer att informeras om när du behöver göra ett nytt besök för att förnya receptet – du kan behöva avtala en ny tid, eller på annat sätt kontakta din ansvarige läkare. För de flesta hjärtsviktsläkemedel gäller att det är viktigt att du tar dem varje dag, därför är det viktigt att planera i förväg så att de inte tar slut. Glöm inte det inför semestrar eller planerade resor.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början