Uppdaterad
och förbättrad

Att ge vård

 Informationsavsnittet för familj och anhöriga  ger råd och tips om en anhörigas roll, men ibland kan anhöriga behöva mer stöd. Sjukvårdspersonal, inklusive din läkare och sjuksköterska, kan ge dig fler råd om det stöd du kan få och vem du kan kontakta.

Min närstående har fått diagnosen hjärtsvikt, vad kan jag göra för att hjälpa?
Det finns många sätt som du kan hjälpa din närstående med den dagliga hanteringen av deras hjärtsvikt. Det kan vara bra att följa med på deras läkarbesök eftersom läkaren kan föreslå sätt som du som anhörig kan hjälpa till med. Det kan till exempel vara att hjälp din närstående med hjärtsvikt att komma ihåg att ta sina mediciner, anpassa din egen kost för att stämma överens med din närstående med hjärtsvikts kostrestriktioner, uppmuntra daglig aktivitet och vara ett stöd under svåra perioder.

Finns det några lokala stödgrupper för anhöriga?
Att ge vård kan vara en mycket krävande roll, både fysiskt och mentalt. Din närståendes läkare eller sjuksköterska kan ge dig information om eventuella lokala stödgrupper speciellt för anhöriga. Dessa grupper kan vara till god hjälp, eftersom det där finns människor i samma situation som du, som kommer att vara glada och tacksamma att dela med sig av sina erfarenheter till dig.

Kan socialtjänsten eller sjukvården hjälpa mig?
Du kan ha rätt till olika typer av stöd när du vårdar en anhörig. Din läkare eller sjuksköterska kan ge dig kontaktuppgifter till kommunen (handläggare eller anhörigkonsulent) eller sjukvårdens kuratorer, så att du kan ta reda på om du är berättigad till stöd.

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

Tillbaka till början