Kirurgi

Du kan läsa om olika typer av kirurgi i avsnittet “Vad kan din läkare göra?” på denna webbplats, men din läkare kommer att kunna ge dig mer specifik information om exakt den operation du kommer att få, och du kan också ställa alla frågor direkt till din läkare.

Vad finns det för risker med operationen?
Innan du opereras kommer läkaren att diskutera ingreppet och risker förenade med operationen. För de flesta patienter uppväger fördelarna med operation riskerna.

Måste jag stanna på sjukhuset och hur länge?
När operationen förbereds kommer din läkare att tala om för dig om du behöver övernatta på sjukhuset. Du kan sedan planera därefter.

Hur lång tid tar operationen?
Din läkare kan ge dig en uppfattning om hur lång tid operationen tar och alla uppgifter om ingreppet.

Kommer jag att känna någon smärta?
Du kommer att få ett bedövningsmedel så att du inte känner något, men din läkare avgör om det är mer lämpligt med narkos eller med lokalbedövning. Vid narkos kommer du att somna och du kommer inte att vara medveten om att operationen/ingreppet äger rum. Om du får lokalbedövning kommer du att vara vaken under ingreppet, men du känner inte av operationen eftersom området som opereras är bedövat.

Måste jag ta några extra mediciner efter ingreppet?
Du kan behöva ta mediciner efter operationen, som skiljer sig från de läkemedel som du har tagit tidigare. Du kan ta med dig frågor om läkemedelslistan så att du efter testet/ingreppet kan kontrollera hur mycket du ska ta, hur ofta, och om det finns några tillhörande biverkningar.

Hur länge dröjer det innan jag börjar må bättre?
Återhämtning från en operation brukar bestå av två faser. Inledningsvis kommer du att känna dig mycket bättre väldigt snabbt. Efter ett tag kommer det emellertid att ta tid för dig att återhämta dig helt och hållet och uppleva fördelarna med operationen. Din läkare bör kunna ge dig en uppfattning om hur lång tid det tar att återhämta sig från operationen.

Måste jag ändra min livsstil?
Efter operationen är det inte säkert att du kan återgå till din vanliga kost och fysiska aktiviteter direkt. Din läkare, sjuksköterska eller dietist kan ge dig råd om vad du kan göra och vad du bör försöka undvika att göra och alla förändringar du bör göra i dina dagliga rutiner.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början