Uppdaterad
och förbättrad

Relationer

Personer med hjärtsvikt behöver inte bara klara av de fysiska begränsningar som hjärtsvikt för med sig, utan också de känslomässiga problem som kan påverka såväl deras eget liv som deras närståendes.

Att inse att du har drabbats av ett allvarligt tillstånd som hjärtsvikt kan inledningsvis framkalla känslor av ångest, ilska eller depression, och dessa känslor kanske delas, i större eller mindre utsträckning, av din livspartner, familjemedlemmar och nära vänner. Dessa negativa känslor bör minska eller försvinna när du börjar acceptera diagnosen, tar hand om din hälsa och gör positiva livsstilsförändringar. Dina relationer kanske behöver ändras för att möta dessa förändringar.

I det här avsnittet behandlas förändringar som kan inträffa i dina relationer efter en hjärtsviktsdiagnos, hur man bäst kan hantera dessa förändringar och hur du bör tala om ditt tillstånd med dina närmaste.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer.

Att prata med din familj om din hjärtsvikt
Sex och hjärtsvikt

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början