Att prata med din familj om din hjärtsvikt

Det kan i början vara svårt att prata om din hjärtsvikt, innan du själv hunnit acceptera och anpassa dig till tillståndet. Det är viktigt att förstå att dina anhöriga också kan uppleva liknande reaktioner som du gör. De kan vara rädda och oroliga för din hälsa och ditt välbefinnande. De kan behöva dela sina tankar och känslor med dig. Det är värt att tänka på att din motvillighet och tveksamhet att prata om det du upplever mycket väl kan påverka människor runt omkring dig. För att hantera hjärtsvikt effektivt krävs ofta att de som står dig nära också är engagerade. Dina familjemedlemmar kan spela en mycket viktig roll för att stödja dig att leva så aktivt som möjligt med hjärtsvikt. Så det är viktigt för ditt eget välbefinnande att du inte stänger dina anhöriga och familjemedlemmar ute och hindrar dem från att hjälpa och stödja dig under den är tiden. Visa att du uppskattar att de bryr sig om dig. Följande förslag kan hjälpa dig att prata med din familj om din hjärtsvikt och engagera dem på ett sätt som känns naturligt för dig:    

 • Håll dem informerade och uppdaterade i takt med att du lär dig mer om hjärtsvikt.
 • Låt familjen få veta hur du vill att de ska stödja dig, känslomässigt och moraliskt.
 • Få dem att hjälpa till med olika delar som rör din medicinska vård, till exempel din medicinering, att ta pulsen och kontrollera blodtrycket.
 • Tänk över hur du och din familj kan göra aktiviteter tillsammans, till exempel att:
 • vara öppen för familjeutflykter med realistiska nivåer på aktiviteter
 • laga hälsosamma måltider tillsammans
 • uppmuntra andra i din familj att göra samma positiva förändringar i sin livsstil, eftersom det kan minska deras egen risk för hjärtsjukdom.
 • Se till att dina familjemedlemmar vet att du accepterar hjälp, men att du vill vara så oberoende som möjligt. Även om personer med hjärtsvikt ofta har vissa fysiska begränsningar behöver de hålla sig aktiva och motionera regelbundet. Det är en viktig del av ditt behandlingsprogram.
 • Utforska webbplatsen tillsammans med en familjemedlem.

Återgå till “Relationer”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

 • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
 • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
 • apparater som kan vara lämpliga
 • vikten av rehabilitering
 • behandling av ett tvärvetenskapligt team
 • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början