Ekonomiska problem

Det är möjligt att en hjärtsviktsdiagnos kan orsaka ekonomiska problem för dig och dina anhöriga. Sjukvårdssystemen skiljer sig åt mellan olika länder och ingen situation är den andra lik. Men följande förslag kan hjälpa dig att ta itu med olika ekonomiska angelägenheter.  

  • Ta reda på vilka sjukförsäkringar din anhöriga har. Om din anhöriga har en sjukförsäkring, klargör vad som ingår och vilken effekt hjärtsviktsdiagnos har på försäkringen. Det är viktigt att komma ihåg att en del av de nyaste framstegen inom behandlingen av hjärtsvikt (nya mediciner, undersökningar) fortfarande tekniskt sett är ”under utvärdering” i kliniska forskningsstudier, så därför erbjuds de inte ännu i rutinsjukvård. Tala med din partners eller anhörigs läkare, om du har frågor om nya behandlingsalternativ.           
  • Om det behövs, kan du söka ekonomiskt stöd för behandlingskostnader. Det är viktigt för hjärtsviktspatienter att ta alla mediciner som ordinerats. Du kan tala med din läkare eller sjuksköterska om det här, eller så de kan de hänvisa dig till en kurator som kan hjälpa dig med eller ge råd om olika ekonomiska frågor.
  • Titta på hushållets ekonomi. Om personen med hjärtsvikt är den huvudsakliga familjeförsörjaren eller väsentligen bidrar till hushållets inkomst, kan du och din familj behöva göra vissa ekonomiska förändringar, om den sjuke inte kan arbeta i samma utsträckning som tidigare. Om din anhöriga har en sjukförsäkring kan du göra anspråk på denna.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början