Financiële zorgen

Het is mogelijk dat de diagnose hartfalen belangrijke financiële consequenties voor u en uw partner of familielid heeft. Het zorgstelsel verschilt per land en de situatie is voor iedereen anders. De volgende suggesties kunnen u misschien helpen bij uw financiële zaken.  

  • Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de ziektekostenverzekering(en) van uw partner of familielid. Als uw partner of familielid een ziektekostenverzekering heeft, bekijk dan samen wat gedekt is en wat voor invloed hartfalen heeft op de polis. Men moet zich realiseren dat er nieuwe behandelmogelijkheden zijn voor hartfalen (nieuwe medicijnen, ingrepen) die nog worden onderzocht in klinische onderzoeken en daardoor wellicht nog niet door een ziektekostenverzekering worden gedekt. Bespreek met de arts van uw partner of familielid alle vragen die u hebt op dit gebied, of neem rechtstreeks contact op met de ziektekostenverzekeraar.           
  • Zoek, indien nodig, financiële hulp voor de kosten van de behandeling. Het is van essentieel belang dat patiënten met hartfalen al hun medicijnen innemen zoals is voorgeschreven. U kunt hier met uw arts of verpleegkundige over praten. Zij kunnen u mogelijk doorsturen naar de afdeling sociale voorzieningen van uw gemeente, waar u hulp of advies kunt krijgen bij financiële kwesties.
  • Bekijk uw huishoudelijke uitgaven. Als degene met hartfalen de belangrijkste kostwinner is, of aanzienlijk bijdraagt aan het gemeenschappelijke inkomen, moeten u en uw familie misschien financiële regelingen treffen als hij of zij niet meer kan werken zoals vroeger. Als uw partner of familielid een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, kunt u hier misschien aanspraak op maken.

ESC-richtlijnen bij hartfalen

Wat patiënten moeten weten

Deze gids voor patiënten heeft tot doel een overzicht te geven van de meest recente, op feiten gebaseerde aanbevelingen voor de diagnose en behandeling van hartfalen.

Hij zal patiënten vooral helpen het volgende te begrijpen:

  • belangrijkste soorten hartfalen
  • geneesmiddelen die worden gebruikt om hartfalen te behandelen
  • hulpmiddelen die geschikt kunnen zijn
  • belang van revalidatie
  • aansturing door een multidisciplinair team
  • belang van zelfzorg bij het omgaan met de eigen aandoening

Meer informatie

EEN GEANIMEERDE REIS DOOR HET ZIEKTEBEELD HARTFALEN

Een serie eenvoudige, pakkende animaties die uitleg geven over hartfalen en de behandeling ervan.

Deze gesproken animaties leggen uit hoe een gezond hart werkt en wat er gebeurt in geval van hartfalen en hoe verschillende behandelingen zorgen dat u zich beter voelt.

VIDEOS VAN PATIËNTEN EN VERZORGENDEN

In dit onderdeel kunt u naar interviews van andere mensen met hartfalen en hun verzorgenden kijken, ernaar luisteren of erover lezen.

BEZOEK ONZE FACEBOOK PAGINA

En deel je mening en ervaring met andere patiënten, familieledenen en verzorgenden.

heartfailurematters.org is een website van de European Society of Cardiology

De website heartfailurematters.org werd ontwikkeld onder leiding van de Heart Failure Association van de European Society of Cardiology (ESC). De ESC loopt wereldwijd voorop in het ontdekken en verspreiden van de beste praktijken in de cardiovasculaire geneeskunde. Onze leden en besluitvormers zijn professionele zorgverleners die vrijwillig hun tijd en expertise ter beschikking stellen om professionals op het gebied van cardiologie binnen en buiten Europa te vertegenwoordigen.

Terug naar boven