Vernieuwd
en verbeterd

Medicijnen voor hartfalen

Hier geven we uitleg over de beschikbare soorten medicijnen voor hartfalen. Het is belangrijk dat u al uw vragen of zorgen met betrekking tot uw medicijnen voor hartfalen met uw arts bespreekt. Waarschijnlijk zult u de rest van uw leven medicijnen voor uw hartfalen nodig hebben.

Er zijn talloze medicijnen die door uw arts kunnen worden voorgeschreven. Deze kunnen allemaal helpen om uw klachten onder controle te houden en uw levenskwaliteit te verbeteren. Sommige hebben bijwerkingen, maar de voordelen wegen meestal ruim op tegen de eventuele problemen. Als u een van uw medicijnen slecht verdraagt vanwege de bijwerkingen, dan is het belangrijk om dit eerst met uw arts te bespreken, zodat deze u kan helpen. Stop niet meteen met het medicijn en pas de dosis niet zomaar aan. Wellicht kan uw arts een andere dosis of een ander medicijn voorschrijven dat beter bij u past.

Het is echter belangrijk eraan te denken dat de bijwerkingen van medicijnen voor hartfalen die in eerste instantie optreden zeer vaak voorkomen maar vaak mettertijd verdwijnen. Het is daarom belangrijk om met de hulp van uw arts of verpleegkundige vol te houden. Niet alle medicijnen zijn altijd voor elke persoon met hartfalen nodig. Welke medicijnen in uw geval nodig zijn, hangt af van uw symptomen, uw algemene gezondheidstoestand en uw leefstijl. Uw arts houdt rekening met uw eventuele andere medische problemen die van invloed kunnen zijn op uw behandeling.

Het is uiterst belangrijk dat u uw medicijnen precies zo inneemt als door uw arts voorgeschreven; hierdoor is de werking van het medicijn optimaal. Om de beste effecten voor u te bereiken, moet voor sommige medicijnen een optimale dosis worden gegeven, wat doorgaans betekent dat de dosering van tabletten in de loop der tijd moet worden verhoogd. Dit wordt optitreren genoemd, wat betekent dat de dosis van het medicijn geleidelijk wordt verhoogd. De bloeddruk, hartslag en resultaten van bloedtesten moeten mogelijk nog nauwkeuriger in de gaten worden gehouden in periodes waarin de medicatie wordt aangepast; uw arts of verpleegkundige kan u hierover adviseren. Waarschijnlijk zult u meerdere medicijnen moeten innemen. Daarom kan het helpen wanneer u aantekeningen maakt of een overzicht bijhoudt over de ingenomen medicijnen.

Klik op een van de onderstaande links voor meer informatie over de verschillende groepen medicijnen voor hartfalen:

Lijst met medicijnen

Advies

EEN GEANIMEERDE REIS DOOR HET ZIEKTEBEELD HARTFALEN

Een serie eenvoudige, pakkende animaties die uitleg geven over hartfalen en de behandeling ervan.

Deze gesproken animaties leggen uit hoe een gezond hart werkt en wat er gebeurt in geval van hartfalen en hoe verschillende behandelingen zorgen dat u zich beter voelt.

NUTTIGE HULPMIDDELEN

Klik om deze hulpmiddelen af te drukken om u te helpen uw hartfalen te monitoren

VIDEOS VAN PATIËNTEN EN VERZORGENDEN

In dit onderdeel kunt u naar interviews kijken, luisteren of lezen van andere mensen met hartfalen en hun verzorgenden.

BEZOEK ONZE FACEBOOK PAGINA

En deel je mening en ervaring met andere patiënten, familieledenen en verzorgenden.

Terug naar boven