Bètablokkers

Wat doen ze

Wanneer uw hart niet zo goed pompt als het zou moeten, zal uw lichaam dit proberen te compenseren door productie van adrenaline en noradrenaline, hormonen die ervoor zorgen dat het hart sneller klopt en de bloeddruk hoger wordt. Als dit effect lang aanhoudt, kan dit schadelijke gevolgen hebben voor het hart, zeker indien dat hart toch al moeite heeft om effectief te werken. Bètablokkers zorgen dat uw hart langzamer klopt en dat de bloeddruk lager wordt. Zo beschermen ze uw hart tegen de schadelijke effecten van adrenaline en noradrenaline.

Bètablokkers spelen een belangrijke rol bij de behandeling van hartfalen. Mensen met matig tot ernstig hartfalen moeten echter met een lage dosis starten, waarna deze langzaam wordt verhoogd. Geleidelijke ophoging van de dosering is nodig omdat mensen gedurende de eerste weken van de behandeling met bètablokkers anders een tijdelijke toename van de klachten kunnen krijgen.

Wat zijn de verwachte voordelen?

Van bètablokkers is aangetoond dat ze het aantal aan hartfalen gerelateerde ziekenhuisopnames beperken, de levensduur verlengen en de inspanningstolerantie en kwaliteit van leven verbeteren.

Bijwerkingen

Aangezien bètablokkers de hartslag vertragen, kunnen ze ook uw tolerantie voor inspanning (inspanningscapaciteit) tijdelijk verminderen. Dit betekent dat u dan minder goed erg inspannende lichamelijke activiteit aankunt zonder vermoeid te raken. Dit effect verdwijnt doorgaans en vervolgens kan uw arts de dosis geleidelijk verder verhogen.

Soms kunnen uw handen en uw voeten door het gebruik van bètablokkers kouwelijk zijn.

Bètablokkers kunnen ook tot verergering van astma leiden. Laat het uw arts dus vooral weten als u aan astma lijdt.

Soms ontstaat er een depressie als gevolg van de behandeling met bètablokkers. Bespreek eventuele symptomen die u ondervindt met uw arts of verpleegkundige.

De beste tips

In eerste instantie kunt u zich bij gebruik van bètablokkers duizelig en moe voelen, aangezien deze uw bloeddruk en hartslag verlagen. Patiënten die beginnen met een bètablokkerbehandeling wordt aangeraden: “begin laag en verhoog traag”. Het kan enkele weken duren voordat u zich beter voelt nadat u met het innemen van een bètablokker bent begonnen. Voelt u zich na enkele weken nog steeds duizelig, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige om te controleren of u de juiste dosering krijgt.

Het is nuttig om dagelijks uw gewicht bij te houden en contact met uw arts of verpleegkundige op te nemen wanneer zich grote veranderingen voordoen.

Neem contact op met uw arts als u zich kortademig voelt of een piepende ademhaling heeft, aangezien dit mogelijk komt door onderliggende symptomen van astma.

Het is belangrijk dat u niet plotseling stopt met het innemen van uw bètablokkers. Elke dosisverlaging of het stoppen met de behandeling dient in overleg met de arts te gebeuren.

Staan tevens bekend als:

 • Acebutolol
  (Sectral®, Prent®)
 • Atenolol
  (Atenix®, Tenormin®)
 • Bisoprolol
  (Soloc®, Vivacor®, Cardicor®, Emcor®, Concor®)
 • Carvedilol
  (Eucardic®, Coreg®)
 • Celiprolol
  (Celectol®)
 • Labetalol
  (Normodyne®, Trandate®, Normozyde®)
 • Metoprolol
  (Betaloc®, Betaloc SA®, Lopressor®, Lopressor LA®, Toprol XL®)
 • Nadolol
  (Corgard®)
 • Nebivolol
  (Nebilet®)
 • Oxprenolol
  (Trasicor®, Slow-Trasicor®)
 • Pindolol
  (Visken®)
 • Propanolol
  (Angilol®, Syprol®, Bedranol SR®, Beta Prograne®, Slo-Pro®, Inderal®, Half-Inderal LA®, Inderal-LA®)
 • Sotalol
  (Beta-Cardone®, Sotocor®)
 • Timolol
  (Betim®)
 • Combinatieproducten
  (Co-tenidone®, Kalten®, Tenoret®, Tenoretic®,  Viskaldix®, Prestim®, Beta-Adalat®, Tenif®)

Terug naar Medicijnen bij hartfalen

ESC-richtlijnen bij hartfalen

Wat patiënten moeten weten

Deze gids voor patiënten heeft tot doel een overzicht te geven van de meest recente, op feiten gebaseerde aanbevelingen voor de diagnose en behandeling van hartfalen.

Hij zal patiënten vooral helpen het volgende te begrijpen:

 • belangrijkste soorten hartfalen
 • geneesmiddelen die worden gebruikt om hartfalen te behandelen
 • hulpmiddelen die geschikt kunnen zijn
 • belang van revalidatie
 • aansturing door een multidisciplinair team
 • belang van zelfzorg bij het omgaan met de eigen aandoening

Meer informatie

EEN GEANIMEERDE REIS DOOR HET ZIEKTEBEELD HARTFALEN

Een serie eenvoudige, pakkende animaties die uitleg geven over hartfalen en de behandeling ervan.

Deze gesproken animaties leggen uit hoe een gezond hart werkt en wat er gebeurt in geval van hartfalen en hoe verschillende behandelingen zorgen dat u zich beter voelt.

VIDEOS VAN PATIËNTEN EN VERZORGENDEN

In dit onderdeel kunt u naar interviews van andere mensen met hartfalen en hun verzorgenden kijken, ernaar luisteren of erover lezen.

BEZOEK ONZE FACEBOOK PAGINA

En deel je mening en ervaring met andere patiënten, familieledenen en verzorgenden.

heartfailurematters.org is een website van de European Society of Cardiology

De website heartfailurematters.org werd ontwikkeld onder leiding van de Heart Failure Association van de European Society of Cardiology (ESC). De ESC loopt wereldwijd voorop in het ontdekken en verspreiden van de beste praktijken in de cardiovasculaire geneeskunde. Onze leden en besluitvormers zijn professionele zorgverleners die vrijwillig hun tijd en expertise ter beschikking stellen om professionals op het gebied van cardiologie binnen en buiten Europa te vertegenwoordigen.

Terug naar boven