Vernieuwd
en verbeterd

Medische apparaten

Wanneer u een abnormaal hartritme hebt of wanneer de elektrische impulsen zich niet goed door uw hart verplaatsen, kan uw arts besluiten dat uw hart extra ondersteuning nodig heeft. Een aantal geavanceerde medische apparaten kan uw hart ondersteunen door pijnloze elektrische impulsen af te geven die de hartslag regelmatig houden en/of de hartfunctie verbeteren. Deze apparaten kunnen niet alleen de klachten verbeteren maar ze verbeteren ook de langetermijnoverleving.

De apparaten worden steeds kleiner en doelmatiger en de batterijen hebben een steeds langere werkingsduur. Deze apparaten worden doorgaans onder plaatselijke verdoving ingebracht. Ze worden onder het sleutelbeen geplaatst en zijn daardoor van buitenaf niet zichtbaar. De meeste apparaten moeten periodiek, over het algemeen jaarlijks, op poliklinische basis worden gecontroleerd.

Naast het afgeven van elektrische impulsen bieden veel implanteerbare apparaten tegenwoordig de mogelijkheid klinische gegevens direct naar uw arts te zenden wanneer deze gebruikmaakt van telebewaking. Deze verbinding wordt met een gewone telefoonlijn of met een draadloze internetverbinding tot stand gebracht. Uw arts kan deze gegevens vervolgens gebruiken om de behandeling te sturen en om signalen die aangeven dat het slechter met u gaat in een vroeger stadium op te merken.

Klik op een van de onderstaande links voor meer informatie over apparaten voor het hart die momenteel beschikbaar zijn:

Animatie

Hoe medische apparaten werken bij hartfalen

Video’s

Cardiale resynchronisatietherapie bij hartfalen: de hoofdzaken voor eerstelijnsartsen

 

EEN GEANIMEERDE REIS DOOR HET ZIEKTEBEELD HARTFALEN

Een serie eenvoudige, pakkende animaties die uitleg geven over hartfalen en de behandeling ervan.

Deze gesproken animaties leggen uit hoe een gezond hart werkt en wat er gebeurt in geval van hartfalen en hoe verschillende behandelingen zorgen dat u zich beter voelt.

NUTTIGE HULPMIDDELEN

Klik om deze hulpmiddelen af te drukken om u te helpen uw hartfalen te monitoren

VIDEOS VAN PATIËNTEN EN VERZORGENDEN

In dit onderdeel kunt u naar interviews kijken, luisteren of lezen van andere mensen met hartfalen en hun verzorgenden.

BEZOEK ONZE FACEBOOK PAGINA

En deel je mening en ervaring met andere patiënten, familieledenen en verzorgenden.

Terug naar boven