Mensen die bij de zorg voor u betrokken kunnen zijn

Multidisciplinair team (MDT)

Een multidisciplinair team (MDT) is een team van gezondheidsprofessionals die gespecialiseerd zijn in verschillende aspecten van uw zorg. Toegang hebben tot een MDT heeft aantoonbaar geleid tot minder ziekenhuisopnames en een betere kwaliteit van leven voor patiënten en hun families. Als u de diagnose hartfalen heeft gekregen, zult u waarschijnlijk te maken krijgen met een aantal verschillende specialisten. Zij zullen u helpen uw lichamelijke conditie te verbeteren en u leren omgaan met uw aandoening. Hieronder staat een lijst met zorgverleners met wie u te maken kunt krijgen, wat zij doen en waarom u ze mogelijk te zien krijgt.

Huisarts

Uw huisarts is meestal de eerste met wie u contact opneemt bij problemen op medisch gebied. De huisarts zal vaak het overzicht hebben van alle zorg die u ontvangt en is het belangrijkste aanspreekpunt voor vragen en advies. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar een internist of een andere specialist die u nodig hebt. Het is belangrijk om een goede en productieve relatie te hebben met uw huisarts, omdat dit doorgaans de eerste persoon is die u ziet. Huisartsen zijn de poortwachters van de zorgverlening en zullen u indien nodig doorverwijzen naar meer gespecialiseerde zorg.

Internist

Een internist heeft het overzicht over de zorg die u in het ziekenhuis ontvangt en zal u zo nodig doorverwijzen naar andere specialisten.

Hartfalenverpleegkundige (in het ziekenhuis en in de eerstelijnsgezondheidszorg)

Hartfalenverpleegkundigen zijn gespecialiseerde verpleegkundigen die zorg verlenen, controles uitvoeren, informatie verstrekken en instructies en advies geven aan mensen met hartfalen. Zij zijn vooral belangrijk bij de vervolgcontroles van uw behandeling.

Cardioloog

Uw cardioloog is verantwoordelijk voor uw gehele medische behandeling, waaronder in de gaten houden dat u de relevante onderzoeken ondergaat en het voorschrijven van een behandeling.

Apotheker

Uw apotheker kan u veel bruikbare informatie geven over uw medicijnen. Hij/zij kan u vertellen of er voedingsmiddelen of andere medicijnen zijn die u beter niet tegelijk met uw medicijnen tegen hartfalen kunt gebruiken. Uw apotheker kan u ook uitleg geven bij de instructies die u moet begrijpen om uw medicijnen op de juiste wijze in te nemen.

Diëtist(e)

Diëtisten kunnen u adviseren over het verbeteren van uw voeding, zodat dit goed is voor uw hartfalen, bijvoorbeeld door de hoeveelheid zout of vocht te beperken. Zij kunnen samen met u een geschikt dieet samenstellen om u te helpen een gezond lichaamsgewicht te behouden.

Geriater/specialist ouderengeneeskunde

U kunt worden doorverwezen naar een specialist ouderengeneeskunde wanneer u een bepaalde leeftijd hebt en u tevens andere ziektes heeft die vaak voorkomen bij mensen op leeftijd.

Wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige kan aanvullende zorg thuis of in het gezondheidscentrum in uw buurt verzorgen wanneer u niet in staat bent regelmatig naar het ziekenhuis te komen. Hij of zij kan u helpen bij het organiseren van uw medicijngebruik en kan informatie en instructies geven.

Fysiotherapeuten en ergotherapeuten

Fysiotherapeuten en ergotherapeuten kunnen u met behulp van een hartrevalidatieprogramma helpen te herstellen van een ziekenhuisopname of ingreep, zodat u zo goed mogelijk weer verder kunt leven. Zij kunnen u ook praktische adviezen geven over hoe u uw energie kunt sparen.

Psycholoog

Een psycholoog kan u en uw familieleden helpen bij het leren omgaan met emotionele stress, bezorgdheid, depressie en andere psychische problemen die door uw hartfalen zijn veroorzaakt.

Maatschappelijk werker

Maatschappelijk werkers kunnen u helpen gebruik te maken van programma’s of voorzieningen in uw gemeente. Zij kunnen u wellicht helpen bij ingewikkelde financiële of juridische problemen die door uw aandoening zijn ontstaan. Ook kunnen zij u in contact brengen met de juiste instanties voor sociale ondersteuning.

ESC-richtlijnen bij hartfalen

Wat patiënten moeten weten

Deze gids voor patiënten heeft tot doel een overzicht te geven van de meest recente, op feiten gebaseerde aanbevelingen voor de diagnose en behandeling van hartfalen.

Hij zal patiënten vooral helpen het volgende te begrijpen:

  • belangrijkste soorten hartfalen
  • geneesmiddelen die worden gebruikt om hartfalen te behandelen
  • hulpmiddelen die geschikt kunnen zijn
  • belang van revalidatie
  • aansturing door een multidisciplinair team
  • belang van zelfzorg bij het omgaan met de eigen aandoening

Meer informatie

EEN GEANIMEERDE REIS DOOR HET ZIEKTEBEELD HARTFALEN

Een serie eenvoudige, pakkende animaties die uitleg geven over hartfalen en de behandeling ervan.

Deze gesproken animaties leggen uit hoe een gezond hart werkt en wat er gebeurt in geval van hartfalen en hoe verschillende behandelingen zorgen dat u zich beter voelt.

VIDEOS VAN PATIËNTEN EN VERZORGENDEN

In dit onderdeel kunt u naar interviews van andere mensen met hartfalen en hun verzorgenden kijken, ernaar luisteren of erover lezen.

BEZOEK ONZE FACEBOOK PAGINA

En deel je mening en ervaring met andere patiënten, familieledenen en verzorgenden.

heartfailurematters.org is een website van de European Society of Cardiology

De website heartfailurematters.org werd ontwikkeld onder leiding van de Heart Failure Association van de European Society of Cardiology (ESC). De ESC loopt wereldwijd voorop in het ontdekken en verspreiden van de beste praktijken in de cardiovasculaire geneeskunde. Onze leden en besluitvormers zijn professionele zorgverleners die vrijwillig hun tijd en expertise ter beschikking stellen om professionals op het gebied van cardiologie binnen en buiten Europa te vertegenwoordigen.

Terug naar boven