Vragen voor uw arts of verpleegkundige

Haal het maximale uit de afspraken met uw arts en stel alle vragen die u over de behandeling van uw hartfalen heeft. In dit gedeelte bieden we een lijst met algemene vragen met daarbij een uitleg waarom het nuttig is om deze vragen te stellen. U kunt deze vragen afdrukken en meenemen bij uw volgende bezoek aan uw arts.

Medicijnen

Hoeveel pillen moet ik innemen en wanneer?

Uw arts, apotheker of verpleegkundige zal u helpen uw eigen persoonlijke medicijnkaart op te stellen om bij te houden wanneer en hoe vaak u uw medicijnen moet innemen.

Kunnen mijn medicijnen bijwerkingen veroorzaken?

Door deze vraag te stellen weet u zeker wat u van het medicijn kunt verwachten en kunt u zich voorbereiden op mogelijke bijwerkingen. Als duizeligheid bijvoorbeeld een bijwerking van uw medicatie is, kunt u zich daarop voorbereiden door niet te snel op te staan of uit bed te stappen.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vermoed dat ik niet goed op mijn medicijn(en) reageer)?

Uw arts laat u weten met wie u contact kunt opnemen als u zich onwel voelt na het innemen van uw medicijn tegen hartfalen. U kunt er dan altijd voor zorgen dat u de gegevens bij de hand hebt en deze met familie en vrienden delen.

Wat moet ik doen als ik een pil vergeet in te nemen?

Uw arts zal u vertellen wat u moet doen als u één of meerdere pillen vergeten bent in te nemen. Om de medicijnen voor hartfalen optimaal te laten werken, moet u de juiste dosering op het juiste tijdstip innemen. Als u uw pil te laat inneemt of er twee tegelijk inneemt, kunt u te hoge doseringen medicijn in uw lichaam krijgen wat kan leiden tot bijwerkingen.

Hoe vaak moet ik een nieuw recept aanvragen?

U krijgt uw medicijn(en) voor een bepaalde periode voorgeschreven en uw arts vertelt u of u weer een afspraak moet maken om een nieuw recept te krijgen of de medicijnen bij uw kliniek of apotheek kunt ophalen. Bij de meeste medicijnen voor hartfalen is het belangrijk dat u ze elke dag inneemt. Daarom is het belangrijk dat u ervoor zorgt voldoende medicijnen in huis te hebben, zodat u zeker niet zonder medicijnen zit – houd rekening met vakanties of geplande reizen.

Medische apparaten

Hoe weet ik of ik een medisch apparaat nodig heb?

Uw arts zal uw klachten en werking van het hart beoordelen. Als uw hartslag te traag is, hebt u misschien een pacemaker nodig. Als u matige of ernstige symptomen van hartfalen vertoont en uw hart trekt slecht en ongelijkmatig samen, dan hebt u mogelijk een CRT nodig. Als u momenten van ernstige ritmestoornissen ervaart, komt u mogelijk in aanmerking voor een ICD.

Wat zijn de risico’s van implantatie van een medisch apparaat?

Uw arts kan u vertellen welke risico’s er zijn verbonden aan de implantatie van een apparaat. Voor de meeste patiënten zullen de voordelen van een apparaat opwegen tegen de risico’s ervan.

Heb ik een algehele of een plaatselijke verdoving nodig wanneer het apparaat wordt geplaatst?

Bij een algehele narcose wordt u in slaap gebracht en bij een plaatselijke verdoving bent u wakker maar is het lichaamsdeel waar de operatie wordt uitgevoerd verdoofd. Uw arts kan u vertellen of u een algehele narcose of een plaatselijke verdoving nodig hebt zodat u daarop voorbereid bent. U wordt mogelijk gevraagd om 6 uur vóór algehele narcose en ook voor de meeste procedures niets meer te eten of te drinken.

Moet ik in het ziekenhuis blijven nadat mijn medische apparaat is geplaatst?

Uw arts zal u vertellen of u een nacht in het ziekenhuis moet blijven. Dat hangt er vaak van af of u een algehele narcose of plaatselijke verdoving hebt gehad, aangezien de hersteltijd voor een algehele narcose langer is dan voor een plaatselijke verdoving. Mogelijk moet u de nacht voorafgaand aan de ingreep al naar het ziekenhuis komen als uw apparaat de volgende ochtend vroeg wordt geplaatst.

Hoe vaak moet ik terugkomen om mijn medische apparaat te laten controleren?

Uw arts kan u vertellen hoe vaak uw apparaat moet worden gecontroleerd. Het is erg belangrijk dat u deze afspraken nakomt. Plan uw afspraken daarom goed en boek geen vakantie op het moment dat uw apparaat gecontroleerd moet worden. Uw apparaat moet op een bepaald moment worden vervangen en uw arts kan aangeven wanneer u dit kunt verwachten.

Kan ik een vliegreis maken, autorijden en andere gebruikelijke activiteiten uitvoeren?

Na het implanteren van uw medische apparaat kunt u nog steeds vliegen en autorijden. Uw arts zal u adviseren over de activiteiten die u beter kunt vermijden. Na de implantatie zijn er wat betreft autorijden mogelijk enkele beperkingen. Dit moet worden besproken. Uw arts of fysiotherapeut zal een programma aanbevelen waardoor u uw lichamelijke activiteiten geleidelijk kunt uitbreiden, waarbij vermeden wordt dat u uw lichaam overbelast.

Moet ik na de implantatie van het apparaat extra medicijnen gebruiken?

Het kan zijn dat u aanvullende medicijnen moet gebruiken of dat u andere medicijnen moet gebruiken dan voor het plaatsen van het apparaat. Uw arts zal u vertellen hoe vaak en hoelang u welke medicijnen moet gebruiken. U kunt deze medicijnen dan toevoegen aan de medicijnen die u al gebruikt. Laat de medicijnen bijschrijven op uw medicijnkaart, dat helpt u de medicijnen op de juiste wijze in te nemen.

Operatie/procedures

Wat zijn de risico’s van deze operatieve ingreep?

Voor een operatieve ingreep zal uw arts de procedure en de risico’s die daarmee gepaard gaan met u bespreken. Voor de meeste patiënten zullen de voordelen van de operatie groter zijn dan de risico’s.

Moet ik in het ziekenhuis blijven?

Uw arts kan u vertellen of u zich moet voorbereiden op een ziekenhuisopname zodat u daar rekening mee kunt houden.

Hoelang zal de operatie/procedure duren?

Uw arts kan u vertellen hoelang de ingreep ongeveer zal duren en hoelang u in het ziekenhuis zult moeten blijven. U kunt daar dan rekening mee houden.

Zal ik er iets van voelen?

Uw arts zal u informeren of de ingreep onder algehele narcose plaatsvindt of dat een plaatselijke verdoving voldoende is. Bij een algehele narcose wordt u in slaap gebracht en zult u niets merken van de operatie. Bij een plaatselijke verdoving bent u tijdens de ingreep wakker, maar u zult niets voelen tijdens de operatie omdat het gedeelte waar geopereerd wordt verdoofd is.

Moet ik na de ingreep extra medicijnen gebruiken?

Het kan zijn dat u na de operatie andere medicijnen moet gaan gebruiken dan voor die tijd. U kunt uw vragen op de medicijnlijst vermelden, zodat u kunt controleren welke dosering van de medicijnen u moet innemen, hoe vaak u deze moet gebruiken en of de medicijnen bijwerkingen hebben.

Hoelang duurt het voor ik me beter ga voelen?

Uw arts kan u vertellen hoelang het duurt voordat u weer hersteld bent van de operatie. Hoewel het herstellen van de operatie niet al te lang zal duren, kan het wel even duren voor u de effecten van de ingreep op uw klachten van het hartfalen bemerkt.

Moet ik mijn leefstijl veranderen?

Het kan zijn dat u na de ingreep niet direct weer kunt eten zoals u gewend was en niet direct al uw lichamelijke activiteiten kunt hervatten zoals voorheen. Uw arts zal u vertellen wat u kunt doen en wat u beter kunt vermijden.

ESC-richtlijnen bij hartfalen

Wat patiënten moeten weten

Deze gids voor patiënten heeft tot doel een overzicht te geven van de meest recente, op feiten gebaseerde aanbevelingen voor de diagnose en behandeling van hartfalen.

Hij zal patiënten vooral helpen het volgende te begrijpen:

  • belangrijkste soorten hartfalen
  • geneesmiddelen die worden gebruikt om hartfalen te behandelen
  • hulpmiddelen die geschikt kunnen zijn
  • belang van revalidatie
  • aansturing door een multidisciplinair team
  • belang van zelfzorg bij het omgaan met de eigen aandoening

Meer informatie

EEN GEANIMEERDE REIS DOOR HET ZIEKTEBEELD HARTFALEN

Een serie eenvoudige, pakkende animaties die uitleg geven over hartfalen en de behandeling ervan.

Deze gesproken animaties leggen uit hoe een gezond hart werkt en wat er gebeurt in geval van hartfalen en hoe verschillende behandelingen zorgen dat u zich beter voelt.

VIDEOS VAN PATIËNTEN EN VERZORGENDEN

In dit onderdeel kunt u naar interviews van andere mensen met hartfalen en hun verzorgenden kijken, ernaar luisteren of erover lezen.

BEZOEK ONZE FACEBOOK PAGINA

En deel je mening en ervaring met andere patiënten, familieledenen en verzorgenden.

heartfailurematters.org is een website van de European Society of Cardiology

De website heartfailurematters.org werd ontwikkeld onder leiding van de Heart Failure Association van de European Society of Cardiology (ESC). De ESC loopt wereldwijd voorop in het ontdekken en verspreiden van de beste praktijken in de cardiovasculaire geneeskunde. Onze leden en besluitvormers zijn professionele zorgverleners die vrijwillig hun tijd en expertise ter beschikking stellen om professionals op het gebied van cardiologie binnen en buiten Europa te vertegenwoordigen.

Terug naar boven