Voor verzorgers

Deze rubriek is gericht op verzorgers van mensen met hartfalen, inclusief, maar niet beperkt tot, congestief hartfalen. Een verzorger kan een echtgenoot, kind, kleinkind, broer/zus, ouder of vriend zijn. Soms wordt een verzorger geregeld door het nationale gezondheidszorgsysteem of privé ingehuurd.

Als een familielid of vriend de diagnose hartfalen krijgt, kunt u verschillende emoties ervaren. De persoon met hartfalen zal verschillende uitdagingen moeten aangaan om de diagnose te accepteren, te leren over hartfalen, de behandeling ervan, en beslissingen nemen over hun zorg. Er wordt ook aandacht besteed aan hoe te leven met symptomen van hartfalen en de veranderingen in levensstijl die mogelijk nodig zijn. Als familielid of vriend, zal het ook voor u een uitdaging zijn om de diagnose, nieuwe medicatie en de impact op de levensstijl te begrijpen.

Zorg en steun verlenen aan een persoon met een langdurige aandoening zoals hartfalen kan voldoening geven. Maar het kan ook fysiek en emotioneel vermoeiend zijn. Mensen met hartfalen kunnen praktische hulp van u nodig hebben, maar ook steun bij de aanpassingen die ze moeten maken om te leven met hartfalen en het nemen van beslissingen over behandelingen. Dit kan ook een rol betekenen bij het ondersteunen van de ontwikkeling van een zorgplan om het hartfalen te beheren en de zorgwensen van de persoon met hartfalen. Mogelijk probeert u hen te steunen, terwijl u ook probeert om te gaan met de uitdagingen die u nu zelf tegenkomt. Het is belangrijk dat u ook steun krijgt in dit traject. Dit gaat niet alleen over hoe u uw familielid of vriend kunt steunen, maar ook over hoe u uzelf kunt helpen. Als u professionele zorgverlener bent, is het belangrijk dat u begrijpt wat hartfalen is, inclusief het belang van behandelingen en het monitoren op verandering van de symptomen. Verzorgers spelen een belangrijke rol bij het herkennen van symptomen van hartfalen en het voorkomen van ziekenhuisopname.

In deze rubriek kijken we naar de rol van een verzorger en de bijzondere uitdagingen die u kunt tegenkomen. Het is ons doel om u wat ideeën te geven en handige tips om uw rol gemakkelijker te maken. U kunt elke suggestie aanpassen aan uw eigen omstandigheden en voorkeuren, omdat uw vraag en ervaringen uniek zijn.

Rol van verzorger:

ESC-richtlijnen bij hartfalen

Wat patiënten moeten weten

Deze gids voor patiënten heeft tot doel een overzicht te geven van de meest recente, op feiten gebaseerde aanbevelingen voor de diagnose en behandeling van hartfalen.

Hij zal patiënten vooral helpen het volgende te begrijpen:

  • belangrijkste soorten hartfalen
  • geneesmiddelen die worden gebruikt om hartfalen te behandelen
  • hulpmiddelen die geschikt kunnen zijn
  • belang van revalidatie
  • aansturing door een multidisciplinair team
  • belang van zelfzorg bij het omgaan met de eigen aandoening

Meer informatie

EEN GEANIMEERDE REIS DOOR HET ZIEKTEBEELD HARTFALEN

Een serie eenvoudige, pakkende animaties die uitleg geven over hartfalen en de behandeling ervan.

Deze gesproken animaties leggen uit hoe een gezond hart werkt en wat er gebeurt in geval van hartfalen en hoe verschillende behandelingen zorgen dat u zich beter voelt.

VIDEOS VAN PATIËNTEN EN VERZORGENDEN

In dit onderdeel kunt u naar interviews van andere mensen met hartfalen en hun verzorgenden kijken, ernaar luisteren of erover lezen.

BEZOEK ONZE FACEBOOK PAGINA

En deel je mening en ervaring met andere patiënten, familieledenen en verzorgenden.

heartfailurematters.org is een website van de European Society of Cardiology

De website heartfailurematters.org werd ontwikkeld onder leiding van de Heart Failure Association van de European Society of Cardiology (ESC). De ESC loopt wereldwijd voorop in het ontdekken en verspreiden van de beste praktijken in de cardiovasculaire geneeskunde. Onze leden en besluitvormers zijn professionele zorgverleners die vrijwillig hun tijd en expertise ter beschikking stellen om professionals op het gebied van cardiologie binnen en buiten Europa te vertegenwoordigen.

Terug naar boven