För familj och anhörigvårdare

Det här avsnittet handlar om vårdgivare för personer med hjärtsvikt, inklusive, men inte begränsat till, kronisk hjärtsvikt. En vårdgivare kan vara en make/maka, ett barn, ett barnbarn, ett syskon, en förälder eller en vän. Ibland kan en vårdgivare tillhandahållas genom socialtjänsten eller anställas privat.

När en familjemedlem eller vän diagnostiseras med hjärtsvikt kan du uppleva en rad känslor. Den som diagnostiserats med hjärtsvikt kommer att möta många utmaningar när det gäller att acceptera sin diagnos, utbilda sig om hjärtsvikt och dess behandlingar och fatta beslut om sin vård. Hen kommer också lära sig hur hen hanterar sina hjärtsviktssymtom i vardagen och vilka eventuella livsstilsförändringar som kan behövas. Som släkting eller vän kommer du också att möta utmaningar vad gäller att förstå diagnosen, vilka nya läkemedel som finns och hur sjukdomen påverkar den sjukes livsstil.

Att ge vård och stöd till en person med en kronisk sjukdom som hjärtsvikt kan vara både meningsfullt och givande. Samtidigt kan det också vara fysiskt och känslomässigt ansträngande. Personer med hjärtsvikt kan behöva praktisk hjälp av dig, men även stöd med anpassningen till en fungerande vardag med hjärtsvikt liksom med att fatta beslut om behandlingar. Din roll kan också komma att innefatta stöd i utformningen av en vårdplan för att hantera sjukdomen och att hantera önskemål om vård och behandlingar från personen med hjärtsvikt. Du kanske försöker stödja personen på bästa sätt samtidigt som du själv hanterar utmaningar i ditt eget liv. Det är viktigt att du också får stöd på vägen. Detta handlar inte bara om hur du kan stödja din släkting eller vän, utan också om hur du kan stödja dig själv. Om du är en professionell vårdgivare är det viktigt att du har en god förståelse för vad hjärtsvikt är, vikten av behandlingar och övervakning av symtomen för att kunna förändra tillståndet. Vårdgivare spelar en viktig roll för att känna igen hjärtsviktssymtom och förhindra sjukhusinläggning.

I det här avsnittet beskrivs vårdgivarnas roll och de särskilda utmaningar som de kan möta. Vi hoppas kunna ge uppslag och användbara tips för att underlätta din roll som vårdgivare. Du kan anpassa alla förslag till din egen situation och dina önskemål, eftersom dina behov och erfarenheter är unika för dig.

Vårdgivarens roll:

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början