Apparater

Nedan finns en lista med frågor som du kan ställa till din läkare eller sjuksköterska och som kan hjälpa dig att hantera dina mediciner så effektivt som möjligt. Allmän information om apparater finns också i avsnittet “Apparater”.

Vilka är riskerna med att ha en apparat inplanterad?
Din läkare kan även förklara riskerna när ni diskuterar möjligheten att implantera en apparat. För de flesta patienter uppväger fördelarna med att ha en apparat de eventuella riskerna.

Kommer jag att behöva narkos eller lokalbedövning för att få apparaten på plats?
Vid narkos kommer du att vara medvetslös, medan lokalbedövning innebär att du är vaken, men den del av kroppen som opereras kommer att bli bedövad. Din läkare kan förklara om du behöver lokalbedövning eller narkos så att du är förberedd. Du kan bli ombedd att inte äta eller dricka något i upp till sex timmar före narkos eller de flesta ingrepp.

Behöver jag övernatta på sjukhuset när min apparat sätts på plats?
Det beror ofta på om du får narkos eller inte, eftersom återhämtningstiden blir längre för ingrepp under narkos än vid lokalbedövning. När vi planerar din tid, kommer din läkare tala om för dig om du behöver övernatta – om apparaten sätts in tidigt på morgonen kommer du förmodligen att behöva komma till sjukhuset kvällen innan.

Hur ofta behöver jag komma tillbaka för att kontrollera apparaten?
Din läkare kan berätta för dig hur ofta apparaten måste kontrolleras. Det är mycket viktigt att vara med på dessa möten, så du bör se till att planera i förväg. Kom ihåg att informera sjukhuset om du har planerat en semester, så att dina möten kan schemaläggas runt dessa planer. Din apparat kommer att behöva bytas ut vid något tillfälle. Din läkare kan ge dig en uppfattning om när du kan förvänta dig detta. Att resa är inte något problem eftersom de flesta sjukhus kommer att ha utrustning för att kontrollera apparaten och justera den vid behov.

Kommer jag att kunna resa med flyg, köra bil och göra andra normala aktiviteter?
Efter att apparaten har satts på plats ska du fortfarande kunna flyga och köra bil och din läkare kan ge dig råd om vad du bör undvika att göra. Det kan finnas vissa begränsningar i fråga om bilkörning efter att apparaten har inplanterats, vilket bör diskuteras. Din läkare eller sjukgymnast kommer att rekommendera ett program för gradvis fysisk aktivitet, för att se till att du inte anstränger kroppen för mycket och för snabbt.

Måste jag ta några extra mediciner efter att apparaten har satts på plats?
Du kan behöva ta ytterligare läkemedel, eller så kan du behöva byta ut de läkemedel du tog innan du fick apparaten. Din läkare kommer att tala om för dig vilka läkemedel du behöver ta, hur ofta och hur länge. Du kan sedan lägga till dessa till din dagliga rutin och lägga till dem i läkemedelsöversikten för att påminna dig om att ta dem på rätt sätt.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början