Symtom på hjärtsvikt

NYHA (New York Heart Association) är ett klassificeringssystem som har använts sedan 1902. Det är ett sätt att klassificera svårighetsgraden av hjärtsviktssymtom. Enligt NYHA:s klassificering placeras patienter i en av fyra kategorier baserat på hur begränsade de är av sina symtom under daglig fysisk aktivitet.

Den ger en lättbegriplig bedömning av omfattningen av begränsningen på grund av hjärtsvikt hos den enskilda patienten. Informationen används vid planering av behandlingsstrategier och är också användbar vid urval av patienter till kliniska forskningsstudier. Funktionell kapacitet är starkt förknippad med kort- och långsiktiga resultat och NYHA-klassificeringen är fortfarande den mest användbara och lättillgängliga prognostiska markören vid rutinmässig klinisk användning för att bedöma status för hjärtsviktspatienter idag.

NYHA – klassificering Symtom
I Ingen begränsning av fysisk aktivitet. Normal fysisk aktivitet orsakar inte utmattning/överdriven trötthet, hjärtklappning eller andnöd (dyspné).
II Viss begränsning av fysisk aktivitet. Bekväm under vila. Måttlig till kraftig fysisk aktivitet leder till trötthet, hjärtklappning, andnöd.
III Markant begränsning av fysisk aktivitet. Bekväm under vila. Lätt till måttlig fysisk aktivitet orsakar trötthet, hjärtklappning eller andnöd.
IV Kan inte utföra någon fysisk aktivitet utan obehag. Symtom på hjärtsvikt redan under vila. Om någon fysisk aktivitet utförs ökar obehaget.

 

Hjärtsviktssymtom kan variera kraftigt från person till person, beroende på vilken typ av hjärtsvikt man har. Därför kan du uppleva alla symtom som beskrivs här eller bara några av dem.

I de tidiga stadierna märker du kanske inte några symtom, men om din hjärtsvikt utvecklas är det troligt att du kommer att känna av symtom, som progressivt kan förvärras.

De huvudsakliga symtomen på hjärtsvikt orsakas av vätskeansamling eller blodstockning och dåligt blodflöde till kroppen. Det här avsnittet kommer att förklara dessa symtom och ge tips om hur man kan förbättra dem.

 

Parallella hjärtan – har du någonsin undrat hur det är att leva med hjärtsvikt?

Video från: Pumping Marvellous Foundation

 

Klicka på någon av länkarna nedan för att läsa mer:

Symtom orsakade av blodstockning eller blodstockning

Andnöd
Hosta/pipande andning
Viktökning
Svullna fotleder, ben eller buk

Symtom som beror på minskat blodflöde till delar av kroppen

Trötthet/utmattning
Yrsel
Snabb hjärtfrekvens

Andra symtom på hjärtsvikt

Aptitlöshet
Behov av att kissa på natten

Förutom de fysiska symtomen på hjärtsvikt, kan vissa människor påverkas av hur allvarlig och svår hjärtsvikten är och uppleva känslomässiga symtom som depression och oro.

Det är viktigt att kontrollera dessa symtom dagligen, och hur många du känner av. Om du märker något nytt, eller om ett symtom plötsligt förvärras, bör du kontakta din läkare eller sjuksköterska omedelbart. Det bör vara en del av din egen plan för att ta hand om dig själv.

Klicka här för tips på varningssignaler att vara uppmärksam på.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början