Depression och ångest

Hos personer med hjärtsvikt är depression och ångest vanligt. Så många som en av fem personer med hjärtsvikt har lindriga till måttliga symtom på depression och en mindre grupp har svårare depressiva symtom. Depression är vanligast hos patienter med svårare hjärtsviktssymtom och fysiska begränsningar. Överlappningen av symtom på depression och symtom på hjärtsvikt gör det ofta svårare att diagnosticera depression, vilket ibland kan försena igenkännandet av depressionssjukdomen. Depression kan orsaka flera allvarliga symtom som låg självkänsla, känslor av hopplöshet, maktlöshet, koncentrationssvårigheter, ångest, irritation, trötthet och fysiska besvär.

Depression kan göra det mer utmanande att följa rekommenderad medicinsk behandling och fullfölja egenvård. Ångest och depression kan också försämra livskvaliteten och leda till trötthet och försämrad funktionsförmåga. För närvarande finns det ingen specifik medicin eller psykoterapi som är effektiv för patienter med hjärtsvikt. De flesta antidepressiva läkemedel, såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), verkar vara säkra att ta av personer med hjärtsvikt. Kognitiv beteendeterapi, som är en psykosocial behandlingsform som syftar till att förbättra den mentala hälsan och hjälpa till att utveckla strategier för personlig hantering, har visat sig förbättra resultaten för patienter med hjärtsvikt.

Att få diagnosen hjärtsvikt innebär ofta att patienten måste göra väsentliga förändringar i sitt vardagsliv och sina dagliga aktiviteter. Att anpassa sig till dessa förändringar kan vara utmanande och ibland leda till känslor som ångest, stress och depression. Nedan följer exempel på några olika situationer som kan orsaka känslomässiga reaktioner när du har hjärtsvikt:

  • oroskänslor att något allvarligt plötsligt ska hända
  • en känsla av att inte ha kontroll över hur hjärtsjukdomen utvecklas
  • stress och svårigheter att slappna av
  • att känna sig nedstämd över sitt hjärtfel och känna sig begränsad i din fysiska förmåga.

Alla dessa känslor är naturliga och du är inte ensam om att känna dem. Vissa patienter känner motstånd och ilska över att ha dessa jobbiga känslor, vilket kan göra att de upplever känslorna ännu starkare. Att acceptera känslorna istället för att försöka undertrycka dem kan vara svårt men det är ett nödvändigt första steg för att hjälpa dig att hantera dina känslor.

Ångest

Ångest är ett ofta förbisett tillstånd hos personer med hjärtsvikt. Ångest är en form av rädsla som har till uppgift att göra oss medvetna om faror och förbereda oss för att söka skydd. Det kallas flykt- och kamprespons (fight or flight response). Det är en instinktiv reaktion som du inte kan kontrollera med viljan. I situationer där rädslan har en tydlig orsak, till exempel höjdskräck, är det lätt att undvika det som orsakar rädslan. När det inte finns något lätt identifierbart som kan elimineras eller undvikas, som att ha diagnosen kronisk hjärtsvikt, blir rädslan svårare att hantera.

Vanliga symtom på ångest är andningssvårigheter, yrsel, illamående, magbesvär, orolig mage eller ett tryck över bröstet. Du kan känna att hjärtat slår snabbare än vanligt, svettas, känna dig kall och torr i munnen, kissa oftare eller känna en pirrande känsla eller domnad i händer eller fötter.

Du kanske märker att vissa tecken på depression och oro, som trötthet och andnöd, liknar symtom vid hjärtsvikt. Ett sätt att skilja mellan depressionssymtom, ångest och hjärtsvikt är att vara uppmärksam på om symtomen uppstår i samband med ansträngning. Symtom på hjärtsvikt förvärras i allmänhet vid fysisk ansträngning och minskar under vila, medan symtom på depression och ångest kan uppstå oavsett om du rör dig eller inte och kan faktiskt förbättras efter fysisk ansträngning. Därför är det viktigt att du följer råden från din läkare eller hjärtsviktssjuksköterska.

Gå tillbaka till “Andra vanliga medicinska tillstånd och hjärtsvikt”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början