Orsaker till hjärtsvikt och andra vanliga medicinska tillstånd

Hjärtsvikt, inklusive kronisk hjärtsvikt, kan bero på en mängd olika bakomliggande orsaker. Det är mycket viktigt att identifiera orsaken. Om diagnosen hjärtsvikt har ställts är diagnostiken inte klar utan bör fortsätta för att fastställa den underliggande orsaken till hjärtsviktssymtomen. Först då kan optimal, skräddarsydd behandling, både för att behandla den drabbade personen och den bakomliggande orsaken sättas in.

Observera att orsakerna till hjärtsvikt kan härstamma både från hjärtat och utanför. I den andra spalten beskrivs olika kroppssystem som kan ge hjärtsvikt om de blir sjuka eller fungerar dåligt. I den tredje spalten finns viktiga exempel (listan är dock inte fullständig). Mer information om var och en av dessa orsaker finns på efterföljande sidor.

Inuti hjärtat

Påverkad del av hjärtat Viktiga exempel
Kärl
 • Kranskärlssjukdom
 • Tidigare hjärtinfarkter/hjärtattacker
Hjärtmuskel och hjärtklaffar
 • Hjärtklaffssjukdom
 • Hjärtmuskelsjukdom, dvs. kardiomyopati
 • Medfödda hjärtfel
Hjärtrytm
 • Onormal hjärtrytm, t.ex. förmaksflimmer

Utanför hjärtat

Påverkat kroppssystem Viktiga exempel
Artärer
 • Högt blodtryck, dvs. (arteriell) hypertoni
Lungor
 • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
 • Astma
 • Pulmonell hypertension
 • Sömnapné
Njurar
 • Förlust av filtreringskapacitet
Sköldkörtel
 • Sköldkörteldysfunktion
Ämnesomsättning
 • Diabetes
 • Fetma och anorexi
 • Järnbrist
 • Anemi
 • Gikt
 • Amyloidos och andra sällsynta tillstånd
Berusning
 • Alkohol
 • Cytostatika
 • Strålning
Inflammation
 • Kroniska inflammatoriska sjukdomar (virus, bakterier m.m.)
 • Sepsis
Psyke
 • Depression
 • Ångest

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

 • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
 • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
 • apparater som kan vara lämpliga
 • vikten av rehabilitering
 • behandling av ett tvärvetenskapligt team
 • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början