Hur man hanterar läkemedel

Läkemedel och olika mekaniska hjälpmedel har en viktig roll vid behandling av hjärtsvikt eftersom de kan bidra till att stabilisera ditt tillstånd.

De flesta personer med hjärtsvikt behöver flera läkemedel för bästa resultat, vilket kan bli lite förvirrande, särskilt om du har andra sjukdomar som kräver medicinering. Genom att använda en läkemedelslista kan du hålla koll på vad du behöver ta och när. Det hjälper dig också att se när du behöver förnya ett recept.

Det är vanligt att din läkare ökar dosen för dina läkemedel, även om du känner dig bättre efter att du börjat med dem, eftersom de flesta hjärtsviktsmediciner fungerar bäst vid vissa doser och måste ökas gradvis. Din läkare förskriver medicin för att få dig att må bättre på kort sikt, men också för att behandla den underliggande sjukdomen och förbättra din hälsa på lång sikt. Därför är det viktigt att du tar alla dina mediciner enligt den ordinerade dosen, även om du känner dig bättre.

Ibland kan du få biverkningar av dina mediciner. De kan vara lindriga och inte störa dig speciellt, eller kraftigare och påverka dig en hel del. Det är mycket viktigt att du informerar din läkare eller sjuksköterska omedelbart om du misstänker att du har biverkningar på grund av dina mediciner. Dosen kan behöva sänkas, eller så kan behandlingen behöva ändras eller stoppas. Din läkare eller sjuksköterska kan ofta hjälpa dig att hantera obehagliga symtom och få dig att må bättre genom att föreslå enkla tekniker när du tar dina mediciner (till exempel sprida ut de gånger du tar en del av dina mediciner eller ta en viss medicin tillsammans med en måltid eller strax innan du ska lägga dig).

På samma sätt kan medicintekniska apparater behöva justeras eller finjusteras med jämna mellanrum. Du bör kontakta din läkare om du upplever symtom som du tror kan vara relaterade till din apparat. Problemen kan vanligen lösas genom att modifiera programmet för den medicintekniska apparaten på elektronisk väg.

Klicka här för mer information om hur du hanterar dina läkemedel, inklusive tips om hur du kommer ihåg att ta dem.

Klicka här för mer information om vilka typer av läkemedel som används vid hjärtsvikt.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början