Vikten av att ta sina mediciner

Varför du behöver ta dem

Det är viktigt att ta medicinerna för att få bästa möjliga resultat av din behandling.

Tips och hjälpmedel för att komma ihåg att ta dem

Du kanske upptäcker att du har blivit ordinerad flera läkemedel för hjärtsvikt och att du måste ta dem vid olika tidpunkter på dagen. Följande tips och hjälpmedel kan hjälpa dig att komma ihåg att ta dina mediciner vid rätt tidpunkt.   

 • Sätt upp en lista på väggen med namnen på dina mediciner, dos, och den tid på dagen då du behöver ta dem.
 • Köp en dosett som är märkt med veckodagarna och tiderna på dygnet. Dessa finns att köpa på apoteket. Fyll på dosetten början av veckan, det hjälper dig att hålla koll. Be en familjemedlem eller sjuksköterska att kontrollera dosetten så att du vet att du har gjort rätt.
 • Ställ in ett larm, t.ex. på mobilen, för att påminna dig om att ett läkemedel måste tas vid en viss tidpunkt.
 • Gör familj och vänner medvetna om ditt medicineringsschema så att de kan påminna dig. Inför en vana eller rutin av att ta din medicin, för att hjälpa dig att komma ihåg, t.ex. precis innan du borstar tänderna, eller innan du äter frukost eller middag.
 • Kom ihåg att ta med dig dina mediciner när du lämnar huset, då kan du försäkra dig om att du tar dem i tid. Packa tillräckligt med läkemedel när du åker på semester – ha dem alltid i handbagaget – och glöm inte recept från din läkare.
 • Beställ fler recept i god tid så att de aldrig tar slut.
 • Om du har problem med att organisera dina tabletter kan du tala med apotekspersonalen eller din läkare. Vissa patienter får apodos där tabletterna redan är sorterade i dagliga doser som levereras i medicinbuntar.    
 • Om du är bunden till hemmet och har problem att veta hur du ska ta tabletterna kan det ordnas så att en sjuksköterska besöker dig och sorterar tabletterna i dosetten. Sjuksköterskorna kanske kan ordna ett besöka varje dag för att hjälpa dig att ta tabletterna – men denna service är vanligtvis endast tillgänglig om du inte kan ta tabletterna på något annat sätt.

Andra recept och receptfria läkemedel

Vissa receptbelagda läkemedel kan påverka varandras effekter negativt och orsaka biverkningar om du tar dem tillsammans. Du måste komma ihåg att vissa läkemedel som du kan köpa utan recept också kan påverka dina hjärtsviktsmediciner negativt. Se till att du kontrollerar med din läkare/apotekspersonal innan du börjar ta några andra receptbelagda eller receptfria läkemedel.

Återgå till “Läkemedel vid hjärtsvikt”

 

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

 • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
 • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
 • apparater som kan vara lämpliga
 • vikten av rehabilitering
 • behandling av ett tvärvetenskapligt team
 • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början