ESC:s kliniska praktiska riktlinjer om hantering av kronisk och akut hjärtsvikt

Riktlinjer för patienter

Vad patienter behöver veta

 

Baserat på ESC:s kliniska praktiska riktlinjer beskriver dessa dokument diagnos- och behandlingsrekommendationer baserat på medicinska och vetenskapliga belägg från hälso- och sjukvårdspersonal. De är avsedda att bidra till patienters förståelse av sitt tillstånd och ge dem kunskap och självförtroende att delta i ett delat beslutsfattande med sina vårdgivare. De ger också förslag på hur patienterna kan ta hand om sig själva, vilket är viktigt för en effektiv hantering av sjukdomen.

Kronisk och akut hjärtsvikt


ESC:s kliniska praktiska riktlinjer om hantering av kronisk och akut hjärtsvikt
Denna handledning för patienter syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt. Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som kan erbjudas
  • apparater som kan anses lämpliga
  • vikten av att behandlas av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av rehabilitering
  • vikten av att ta hand om sig själv och hantera sitt tillstånd

Ladda ner riktlinjerna

Detta dokument är inte avsett som en vägledning om hur hjärtat fungerar, och det kan inte heller vara uttömmande. För ämnena i detta dokument finns länkar som guidar den intresserade läsaren till lämpliga avsnitt i ESC:s kliniska praktiska riktlinjer från 2021.

 

 

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början