Vad din läkare kan göra

För att bäst hantera hjärtsvikt, särskilt kronisk hjärtsvikt, är stöd av ett tvärvetenskapligt team av vårdpersonal, inklusive din primärvårdsläkare, viktigt – med din läkare och sjuksköterska som kärnan i ditt vårdteam. De fungerar som ankare och kontaktpunkt för en mängd information som du bör samla in för att få en bättre förståelse för din sjukdom och din risk, men också om dina behandlingsalternativ och möjligheter att förbättra din egenvård.

Fråga din läkare och sjuksköterska! De är utbildade att svara på frågor som rör läkemedel mot hjärtsvikt och andra mediciner, inklusive läkemedelseffekter och biverkningar, teknik och behandlingar som du kan välja att använda, som hjärtsynkroniseringsbehandling (CRT) och/eller en implanterad defibrillator (ICD) och möjliga kirurgiska alternativ. Dessutom kan de ge viktiga råd om var du kan få ytterligare hjälp, till exempel genom särskilt avsedda hjärtsviktsprogram eller hjärtsviktskliniker eller genom att delta i ett teleövervakningsprogram.

I följande avsnitt beskrivs de olika behandlingarna och tjänsterna som finns och som kan hjälpa dig att hantera och förbättra din förmåga att leva ett fullgott liv med hjärtsvikt.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början