Hjärtresynkroniseringsbehandling (biventrikulär pacemakerterapi) även förkortad CRT efter engelskans Cardiac Resynchronisation Therapy

Vad gör den?

Hjärtresynkroniseringsbehandling, som även kallas biventrikulär stimulering, kan vara användbar om de elektriska impulser som styr hjärtmuskelns sammandragning och avslappning inte går genom ditt hjärta på ett snabbt och jämnt sätt. Den vänstra kammaren kan dras ihop på en bråkdel av en sekund efter den högra ventrikeln i stället för samtidigt. Delar av den vänstra kammaren visar ofta en fördröjd sammandragning och apparaten kan framkalla kortare och mer likformiga sammandragningar. Denna brist på koordinering påverkar möjligheten för ditt hjärta att pumpa effektivt. Läkaren kommer att leta efter tecken på dålig koordinering av hjärtmuskeln, vilket kan ses på ett EKG eller en ekokardiografisk undersökning (ultraljud).

CRT fungerar inte bara som en pacemaker, utan omkoordinerar hjärtslagen i de två kamrarna genom att sätta igång båda samtidigt och särskilt förbättra sammandragning av den vänstra kammaren. Det här förbättrar ditt hjärtas totala effektivitet. En hjärtsviktspacemaker (CRT) skiljer sig därför från en vanlig pacemaker, som endast sätter igång höger kammare och styr hjärtfrekvensen. CRT-pacemaker förbättrar inte bara symtom vid hjärtsvikt, utan har också visat sig förlänga överlevnaden på lång sikt. Läkare väljer ofta att kombinera en CRT (hjärtsviktspacemaker) med en ICD (defibrillator) i samma enhet. I detta fall kallas apparaten för CRT-D. D står för defibrillator.

Var och hur sätts den på plats?

Precis som en vanlig pacemaker är en hjärtsviktspacemaker (CRT) ungefär lika stor som ett fickur. En CRT opereras vanligtvis in under lokalbedövning, precis under nyckelbenet med flexibla elektrodledningar (belagda trådar) som utgår från den och som är placerad i hjärtat. Ingreppet tar vanligtvis en till två timmar.

Elektroderna förs in i en ven på axeln eller halsens nedre del. Kardiologen styr in ledningen i rätt kammare i hjärtat, kontrollerar positionen på en röntgenskärm och säkrar den på platsen, med ett stygn vid din axel. Ledningen ansluts sedan till pulsgeneratorn och pacemakern passas in i en liten “ficka”, eller utrymme, som skapas mellan huden och bröstmuskeln. Därefter testas mängden elektrisk energi som behövs för att stimulera hjärtat att dra ihop sig och pacemakern justeras.

Efter ingreppet

När apparaten har monterats kan du känna en viss smärta eller obehag och det kan finnas blåmärken där apparaten sitter, men dessa symtom brukar försvinna inom några dagar. De flesta personer kan gå upp och gå omkring redan senare samma dag och återgå till normal aktivitet inom två till fyra veckor.

Funktionen och batteritiden på din pacemaker ska kontrolleras regelbundet på en hjärtklinik/pacemakermottagning. Beroende på den typ av pacemaker som inopererats, kan en uppföljning med distansövervakning föreslås , för att kontrollera pacemakerns funktion. Med denna distansövervakning har man en mer kontinuerlig övervakning och man kan då snabbt identifiera störning av hjärtrytmen och tekniska problem, samt förbättra din vård och minska behovet av att komma på återbesök på pacemakermottagningen.

Om batteriet måste bytas ut, behöver endast apparaten bytas (inte ledningarna). Batteriet varar vanligtvis mellan fem och sju år innan det behöver bytas ut.

Det är viktigt att du låter en läkare eller tandläkare veta att du har någon typ av pacemaker innan de genomför några ingrepp. Även om det inte är troligt att de flesta medicinska ingrepp och tandingrepp skulle störa enhetens funktion, kan vissa apparater kräva säkerhetsåtgärder som minimerar eventuella störningar.

CRT-apparater kan ibland upptäckas av säkerhetskontroller på flygplatser, men enhetens funktion påverkas sällan. Så om du har en CRT bör du alltid informera säkerhetspersonalen.

Två typer av CRT-apparater används.

  • CRT-P (CRT med pacemakerfunktion)
  • CRT-D (CRT med pacemaker och ICD-funktion)

Återgå till “Apparater”

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början