Pacemaker

Vad gör den?

En pacemaker övervakar din puls och skickar små och smärtfria elektriska impulser till höger kammare i ditt hjärta för att starta varje hjärtslag när det behövs. Du kan behöva en pacemaker om ditt hjärta slår för långsamt och det inte kan kontrolleras med hjälp av medicinering.

Dagens pacemakers är små apparater i metall, ungefär lika stort som ett litet fickur, som innehåller en dator och ett batteri och har upp till tre flexibla elektrodledningar. De är i allmänhet inte synliga, och bortsett från ett litet operationsärr som läker snabbt och brukar bli nästan osynlig efter någon tid.

Var och hur sätts den på plats?

En pacemaker implanteras vanligtvis under lokalbedövning, precis under nyckelbenet med elektroder som utgår från den, som är placerade i hjärtat. Ingreppet tar vanligtvis 30–60 minuter.

Elektrodledningen förs in i en ven på axeln eller längst ner på halsen. Kardiologen styr in ledningen i rätt kammare i hjärtat, kontrollerar positionen på en röntgenskärm och fäster den i rätt läge, med ett stygn vid axeln. Ledningen ansluts sedan till pacemakern, som passas in i en liten “ficka”, eller utrymme, mellan huden och bröstmuskeln. Därefter testas mängden elektrisk energi som behövs för att stimulera hjärtat att dra ihop sig och pacemakern justeras.

Efter ingreppet

När pacemakern har satts på plats, kan du känna en viss smärta eller obehag och det kan finnas vissa blåmärken där pacemakern sitter, men dessa problem brukar försvinna inom några dagar. De flesta personer kan gå senare samma dag och återgå till det normala inom två till fyra veckor.

Funktionen och batteritiden på din pacemaker ska kontrolleras regelbundet på en pacemakerklinik/hjärtklinik. Beroende på den apparat som inplanterats kan en fjärrövervakad uppföljning föreslås, för att övervaka apparaten. Med den kan man snabbt identifiera störningar av hjärtrytmen och teknisk dysfunktion samt förbättra din vård och minska behovet av att ta med apparaten för besök på klinik.

Endast enheten behöver bytas ut (inte ledningarna) om batteriet tar slut. Batteriet varar vanligtvis mellan sex och tio år innan det behöver bytas ut.

Det är viktigt att du låter en läkare eller tandläkare veta att du har en pacemaker innan du genomgår några ingrepp. Även om det inte är troligt att de flesta medicinska ingrepp och tandingrepp kommer att störa enhetens funktion, kan vissa kräva säkerhetsåtgärder som minimerar eventuella störningar.

Pacemakers kan ibland upptäckas av säkerhetsmaskiner på flygplatser, så om du har en pacemaker bör du alltid informera säkerhetspersonalen. Enhetens funktion påverkas dock sällan.

Det finns två typer av pacemakers
Pacemakers för en kammare
Pacemakers för två kammare

Återgå till “Apparater”

 

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början