Vad går fel vid hjärtsvikt?

Vid hjärtsvikt har hjärtat svårt att pumpa runt blod i kroppen. Det kan inträffa av många skäl – ofta för att du har (eller hade) ett medicinskt tillstånd, vilket har skadat (exempelvis kranskärlssjukdom med en hjärtinfarkt) eller orsakat extra arbetsbelastning (exempelvis högt blodtryck) på ditt hjärta.

Denna skada eller extra arbetsbelastning kan antingen påverka sammandragningen (kontraktionen) eller påfyllningen (avslappningen) av hjärtat, eller ofta både och.

Om hjärtat inte drar ihop sig som det ska kan det inte pumpa tillräckligt med blod i hjärtats hålrum. Om hjärtat inte kan tömma ut och slappna av helt, kommer det in en mindre mängd blod i hjärtat och då finns det mindre blod att pumpa ut från hjärtat.

Hjärtsvikt har två huvudsakliga effekter. För det första kommer det inte tillräckligt med blod ut i kroppen, vilket kan orsaka trötthet. För det andra samlas blod som väntar på att komma in i hjärtat. Denna ansamling av blod gör att vätska läcker ut från blodkärlen och in i omgivande vävnader. Det leder till blodstockning (vanligtvis i benen och buken) och vätska (blodstockning) i lungorna.

Först anpassar kroppen sig för att kompensera att ditt försvagade hjärta pumpar dåligt. Men detta kan bara kompensera under en begränsad tid och i själva verket kan det faktiskt göra ditt hjärta ännu svagare på lång sikt.

Klicka här för att ta reda på hur hjärtat och kroppen anpassar sig för att försöka klara av kroppens behov.

ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt

Vad patienter behöver veta

Denna handledning för patienter från European Society of Cardiology (ESC) syftar till att ge en översikt över de senaste evidensbaserade rekommendationerna för diagnos och behandling av hjärtsvikt.

Den bör i synnerhet hjälpa patienterna att förstå:

  • de vanligaste formerna av hjärtsvikt
  • läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt
  • apparater som kan vara lämpliga
  • vikten av rehabilitering
  • behandling av ett tvärvetenskapligt team
  • vikten av egenvård i hanteringen av ditt tillstånd

Läs mer

EN ANIMERAD RESA GENOM HJÄRTSVIKT

Det här är en serie med nio lättbegripliga och intressanta animationer som beskriver hjärtsvikt och hur det behandlas.

De kommenterade animationerna förklarar hur ett friskt hjärta fungerar, vad som händer med det vid hjärtsvikt och på vilket sätt olika behandlingar kan förbättra din hälsa

ANVÄNDBARA VERKTYG

Klicka för att skriva ut dessa verktyg som kan hjälpa dig övervaka hjärtsvikt

VIDEOR MED PATIENTER OCH VÅRDGIVARE

I det här avsnittet kan du se, lyssna på eller läsa intervjuer med andra personer med hjärtsvikt och deras anhöriga.

KOM TILL VÅR FACEBOOKSIDA

och dela dina åsikter och erfarenheter med andra patienter, familjer och vårdgivare.

heartfailurematters.org är en webbplats från European Society of Cardiology

Webbplatsen heartfailurematters.org utvecklades under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (ESC). ESC är världsledande när det gäller att upptäcka och sprida bästa praxis inom hjärt- och kärlmedicin. Våra medlemmar och beslutsfattare är hälso- och sjukvårdspersonal som frivilligt bidrar med sin tid och expertis för att representera yrkesverksamma inom kardiologi i och utanför Europa.

Tillbaka till början